Nové zaměstnání a neschopenka – mám nárok na nemocenskou?

Otázka

Dobrý den, nastoupila jsem do nového zaměstnání a hned jsem po týdnu musela na neschopenku.

Prosím, z čeho se mi vypočítá nemocenská, pokud jsem byla před tím půl roku na úřadu práce, a před ním měla po mateřské, 2 roky péči o dvě děti do 15let.

Mám vůbec na nemocenskou nárok?

A nemůžou mě vyhodit?

Děkuji

Vyřešeno
, , , Pavlína Ch. 3 roky 1 Odpověď 858 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Účast na nemocenském pojištění, vám vzniká od prvního dne v novém zaměstnání, po nástupu na danu práci.

  Když to přeženu, tak pokud první den přijdete do práce, tam na vás po 10 minutách něco spadne, tak je to běžný pracovní úraz, s nárokem na nemocenské dávky.

  Stejně, jako v případě, pokud by se vám hned první den, udělalo v práci špatně, a vy následně šla k lékaři a na neschopenku.

  Pro nárok na nemocenskou (nemocenské dávky), tedy není podstatné ani tak to, jakou dlouho v zaměstnání pracujete, jako to, že po zahájení vám vznikla účast na nemocenském pojištění.

  Po týdnu v novém zaměstnání, tedy máte nárok, jak na náhradu mzdy od zaměstnavatele (prvních 14 dní na neschopence), tak i na nemocenské dávky od státu (od 15 dne na neschopence).

  Vzhledem k tomu, že v novém zaměstnání pracujete jen krátce (méně než 21 odpracovaných dní), tak se při výpočtu náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nedá vycházet z vašeho aktuálního příjmu.

  Namísto průměrného výdělku, se pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, použije pravděpodobný výdělek.

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 355:

  § 355

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Pro výpočet nemocenských dávek, které pak případně dostáváte od 15 dne na neschopence od státu, je postup obdobný. Vyjde se buď z pravděpodobného příjmu, nebo se případně postupuje dále do minulosti.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 18, odstavec 5 a 6:

  (5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním měsíci.

  (6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

  Co se týká možnosti propuštění během nemocenské, tak záleží především na tom, zda máte v novém zaměstnání sjednánu zkušební dobu.

  Obecně platí, že během pracovní neschopnosti, vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď (kromě specifických výjimek).

  Zkušební doba, je ale něco jiného. Tam nedostáváte výpověď, ale jedná se o ukončení pracovního poměru, ve zkušební době.

  Pokud jste v pracovní neschopnosti, tak s vámi ve zkušební době, nesmí zaměstnavatel ukončit pracovní poměr, pouze během prvních 14 dní. Od 15 dne vaší neschopenky, je už ale možné ukončení zaměstnání ve zkušební době.

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 66:

  § 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

  (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

  (2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

  Takže ano, po 14 dnech neschopenky váš zaměstnavatel může „vyhodit“, pokud jste ve zkušební době.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď