Neschopenka bez vycházek a povinnost vodit děti do vzdělávacího zařízení

Otázka

Chtěla bych se zeptat, zda je nějaká výjimka. Jsem na neschopence, samoživitelka a nemám vycházky. Syn je předškolák, tudíž má školku povinnou.

Nemá mi ho kdo do školky odvádět a přivádět zpět. Mohu tam syna odvádět já, když mi to zabere cca 10 minut času, bydlíme pár metrů od školky?

Nebo by to kontrolu nezajímalo?

Děkuji

Vyřešeno
, Jana 2 roky 1 Odpověď 2903 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  -1

  Vycházky během neschopenky, se řídí zákonem o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb. V tomto zákonu je ale pouze stanoveno, že o vycházkách rozhoduje ošetřující lékař (na základě vašeho zdravotního stavu). A dále pak to, že vycházky buď jsou, nebo nejsou. Zákon nezná žádné výjimky.

  Zákon v zásadě připouští pouze dvě možné situace:

  • Vycházky jsou povoleny (maximálně na 6 hodin v době od 7:00 do 19:00, nebo individuálně)
  • Vycházky nejsou povoleny (pak musíte být celou dobu doma nebo na adrese uvedené v neschopence)

  Viz. zákon o nemocenském pojištění, paragraf 56:

  (2) Režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje

  b) povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek; místem pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce je místo, které pojištěnec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo místo, na které změnil pobyt v souladu s odstavcem 3,

  (6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. O souhlas orgánu nemocenského pojištění podle věty třetí žádá tento orgán ošetřující lékař v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; ustanovení § 61 odst. 3 platí zde obdobně. Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty třetí v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému pojištění, pokud to technické řešení daného informačního systému pojištění umožní.

  Pokud vás během neschopenky nezastihne kontrola doma, pak to ale neznamená automaticky nějakou sankci.

  Kontrola, která by vás případně nezastihla doma, by vám měla nechat příslušné vyrozumění ve schránce (pokud ji máte označenou).

  Na základě tohoto vyrozumění, bystě měla kontaktovat svého lékaře, a příslušnou pobočku ČSSZ (tj. místně příslušnou OSSZ), kde po vás budou nejprve chtít vysvětlení.

  Relevantních důvodů, proč jste během kontroly nebyla doma, může být mnoho – ať už návštěva lékaře, či jiná urgentní situace, až po ty co jsou poměrně sporné.

  Pokud by úřad vaše vysvětlení nepřijal, tak následuje zahájení správního řízení. Výsledkem správního řízení pak může být i nějaká sankce (snížení/odejmutí nemocenských dávek). Proti výsledku správního řízení je možné odvolání. Výsledek se ale nedá nijak předjímat – vychází se z individuální, konkrétní situace.

  Můj osobní názor je ten, že 10ti minutové odvedení/vyzvednutí dítěte ve školce, by mělo být akceptovatelnou omluvou proto, proč vás případná kontrola nezastihnula.

  Je to ale čistě můj osobní názor. To, jak by danou věc posoudil nějaký úředník, se z toho nedá vyvozovat. Striktně podle zákona, máte být po celou dobu neschopenky doma. Bez výjimek.

  Nevím také, z jakého důvodu vám lékař nepovolil vycházky. Můžete se na něj případně znovu obrátit, vysvětlit mu svou situaci a požádat ho o povolení vycházek. Ty mohou být rozděleny i na dvě části (část dopoledne a část odpoledne), takže byste mohla mít pokryto jak odvádění i vyzvedávání.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď