Nárok na nemocenskou při invaliditě prvního stupně

Otázka

Dobrý den,

chci se zeptat, jak dlouho můžu pobírat nemocenské dávky, když jsem invalida prvního stupně.

Byl jsem zaměstnán, pak jsem byl nemocen, zaměstnavatel se mnou ukončil pracovní poměr dohodou k 3. 1. 2020 a do dnes jsem práce neschopen.

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, , Miroslav 3 roky 1 Odpověď 1095 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Při invaliditě prvního stupně se na vás vztahují běžné podmínky pro nárok na nemocenské dávky, tak jako i na ostatní zaměstnance. Nejsou zde žádné rozdíly (rozdíl je až u invalidity 3 stupně, kdy je nárok jen nárok na nemocenskou jen po dobu 70 dní).

  Maximální doba, po kterou je nárok na nemocenské dávky je 380 dní od zahájení neschopenky – viz paragraf 26, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

  § 26

  (1) Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.

  V některých případech pak může být tato doba prodloužena – až o 350 dní – viz paragraf 27:

  § 27

  Po uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26 se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti; takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze podle věty první vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď