Může lékař vystavit neschopenku zpětně?

Otázka

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je to s vystavením neschopenky když dne 1.4. 2021 mě hygiena z důvodu pozitivního testu dala do izolace na 14 dní, ale protože byli velikonoční svátky já tedy měla i zrovna celý víkend a velikonoce být v práci, a lékaři jsem se dovolala až 6.4. Z důvodu že o svátkách nepracují, může mi neschopenku vystavit od toho 1.4. 2021?

Vyřešeno
, Irena P. 3 roky 1 Odpověď 14381 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Obecně platí, že lékař může vystavit neschopenku zpětně, a to až o 3 dny.

  Z řady různých důvodů mohou nastat situace, kdy nemůže být neschopenka vystavena hned od prvního dne pracovní neschopnosti, nemusí to souviset jen s tím, že se jedná o karanténu nebo prodloužené volno. Důvody mohou být i jiné.

  O vystavení neschopenky o 3 dny zpětně, rozhoduje lékař sám.

  Případně je možné vystavit neschopenku i déle do minulosti (než 3 dny). Pak si ale lékař musí vyžádat předchozí souhlas nadřazeného orgánu (ČSSZ), viz příslušný formulář.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 57, odstavec 3:

  (3) Ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných případech rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla i přede dnem uvedeným v odstavci 2; za období delší než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, však může ošetřující lékař, nejde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 1 písm. g), tak učinit jen po předchozím souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře. O souhlas orgánu nemocenského pojištění podle věty první žádá tento orgán ošetřující lékař v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; ustanovení § 61 odst. 3 platí zde obdobně. Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty první v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému pojištění, pokud to technické řešení daného informačního systému pojištění umožní. Pokud ošetřující lékař rozhodl o tom, že dočasná pracovní neschopnost vznikla v období delším než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, bez souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění, má se za to, že dočasná pracovní neschopnost trvá pouze 3 kalendářní dny přede dnem, v němž ji zjistil.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď