Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Aktuálně, podle podmínek, které v tuto chvíli platí, na ošetřovné nárok nevzniká. V tuto chvíli stále platí jen běžné podmínky pro ošetřovné, kde je na OČR nárok pouze po dobu 9 nebo 16 dní.

  Ošetřovné je ve výši 60%, a v případě karantény, je na něj nárok případně jen u dětí do 10 roků (u starších dětí, jen pokud by byly nemocné a bylo je potřeba ošetřovat/pečovat o ně).

  Podstatnější je ale to, že za běžných podmínek, zaměstnancům s dohodou (DPP nebo DPČ), na ošetřovné vůbec nárok nevzniká.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 39, odstavec 5:

  (5) Nárok na ošetřovné nemají

  b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,

  g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,

  Na druhou stranu, už na konci listopadu vláda schválila návrh nového zákona, který by opět zavedl „krizové“ ošetřovné (jaké platilo například na jaře 2021, nebo i v dříve v roce 2020).

  Tento návrh zákona, byl na začátku prosince schválen i v Parlamentu (schváleno 1. 12. 2021). Čeká se ale ještě na rozhodnutí v Senátu a podpis prezidenta. Nový zákon zatím neplatí a ještě může být i změněn nebo zamítnut (to je ale spíše málo pravděpodobné).

  Pokud bude nový zákon o krizovém ošetřovném schválen v navrhovaném znění, pak by mohl platit zpětně, od začátku listopadu 2021.

  Ošetřovné by se mělo zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na ošetřovné by měl být nárok po celou dobu nařízené karantény, pokud je uzavřená třída, škola, školka apod.

  Na toto krizové ošetřovné, by měli mít nárok i ti kdo pracují na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). V návrhu zákona je uvedeno, že výše uvedené omezení (v paragrafu 39, odstavec 5, zákona o nemocenském pojištění), u krizového ošetřovného neplatí:

  (3) Pro nárok na ošetřovné podle § 39 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění a pro nárok na ošetřovné podle tohoto zákona se nepoužije § 39 odst. 5 písm. b) zákona o nemocenském pojištění, a jde-li o zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti, též § 39 odst. 5 písm. g) zákona o nemocenském pojištění.

  Podmínkou pro nárok na OČR (ošetřovné), u těch kdo pracují na DPČ, je ale účast na nemocenském pojištění. U práce na dohodu o pracovní činnosti, vzniká účast na nemocenském pojištění, pokud je sjednán příjem od 3500 Kč měsíčně.

  Pokud byste měla sjednán nižší příjem, nebo nebyl příjem sjednán vůbec, pak by se vaše DPČ, mohla považovat na zaměstnání malého rozsahu.

  V takovém případě, by pak platilo, že nárok na ošetřovné by byl v případě, že vám vznikala účast na nemocenském pojištění, alespoň v předchozích 3 měsících. Viz navrhovaný paragraf 3, odstavec 4, připravovaného zákona:

  (3) Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce nebo zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, mají nárok na ošetřovné též, pokud byli účastni nemocenského pojištění aspoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče.

  I pro krizové ošetřovné ale platí, že nárok je jen u dětí do 10 roků. Aby byl nárok na ošetřovné při karanténě, pak musí být dítě na začátku OČR, mladší než 10 roků. To že má 10 narozeniny, během OČR, už ale ničemu nevadí.

  Pouze v některých případech, je na krizové ošetřovné (například z důvodu karantény), nárok i u starších dětí (například u dětí, které jsou závislé na pomoci jiné osoby, alespoň ve stupni I., nebo u dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby).

  Podle nového zákona, byste tedy na ošetřovné nárok mít mohla. V návrhu je uvedeno, že nárok bude i zpětně, od 1. listopadu 2021. Zákon ale zatím není schválen, a pořád je zde určité riziko, že bude v Senátu zamítnut, nebo nějak změněn.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď