Kompenzační bonus 2022 a rodičovský příspěvek

Otázka

Dobrý den, manželka pobírá rodičovský příspěvek od září 2020.

Vloni v září odkoupila podíl mého společníka ve firmě v oboru gastronomie. Z firmy se tedy stalo rodinné s.r.o.

Otázka je, zda může čerpat kompenzační bonus, jako jednatel a společník firmy společně s „rodičákem“ a zda případné čerpání KB, bude mít vliv na čerpání a výši „rodičáku“.

Nepřijde o něj?

Vyřešeno
, Jakub 2 roky 1 Odpověď 585 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Rodičovský příspěvek, není žádným omezením, pro možnost žádat o kompenzační bonus 2022 – pro OSVČ, společníky s.r.o. nebo „dohodáře“.

  Podmínky pro nárok na kompenzační bonus 2022, jsou stanoveny zákonem číslo 519/2021 Sb. Mezi hlavní podmínky pro společníky s.r.o., patří především:

  • Musí se jednat o s.r.o., které má maximálně 2 společníky (více jen pokud se jedná o členy jedné rodiny)
  • Společnost nesmí být v úpadku/likvidaci
  • Nesmí se jednat o nespolehlivého plátce či nespolehlivou osobu podle zákona o dani z příjmů
  • Obrat za předchozí dvě zdaňovací období musí být alespoň 120 000 Kč
  • Došlo k poklesu příjmu (tržeb z prodeje výrobků a služeb) z nějakého důvodu spojeného s epidemií (nesmí se jednat jen o sezonní výkyv nebo nějaký „podnikatelský neúspěch“)
  • Atd. … viz příslušný zákon nebo například zde

  Rodičovský příspěvek, u společníka s.r.o., nehraje žádnou roli. U společníka i firmy, se sice posuzují příjmy – majoritní (nadpoloviční) příjem, musí pocházet z dotčené/omezené činnosti. Do tohoto posouzení, ale rodičovský příspěvek nijak nevstupuje (jedná se o sociální dávku, není to zdanitelný příjem).

  Tj. z pohledu kompenzačního bonusu je to stejné, jako by zde rodičovský příspěvek vůbec nebyl. Záleží jen na tom, zda jsou splněny příslušné podmínky pro nárok na KB, stanovené daným zákonem.

  U rodičovského příspěvku, není žádné omezení na výši příjmu nebo nějakou výdělečnou činnost. Na rodičovský příspěvek je nárok i během zaměstnání. Během čerpání RP je možné bez omezení podnikat, nebo třeba pracovat na nějaké brigádě. U RP se nesleduje výše příjmu.

  Není zde ani žádná kolize, mezi rodičovským příspěvkem a kompenzačním bonusem. Na kompenzační bonus, není nárok v případě, že je nárok například na podporu v nezaměstnanosti, nebo na jiné formy podpory pro podnikatele zasažené epidemií COVID.

  Rodičovský příspěvek, ale do těchto omezení nespadá. Jedná se o sociální dávku, na kterou je nárok na základě péče o nejmladší dítě v rodině. S kompenzačním bonusem nijak nesouvisí, nijak se vzájemně neomezují.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď