Kompenzační bonus – změna OSVČ vedlejší na hlavní

Otázka

Prosím o radu, jak vypočítat výši KB, když jsem do 22.6.2020 podnikala jako OSVČ na vedlejší činnost a u toho byla péče o osobu blízkou, od 22.6.2020 jsem přešla jako OSVČ na hlavní činnost.

Pro výpočet KB teď uvádím příjmy z vedlejší činnosti?

Jako vedlejší činnost jsem neplatila sociální a jen min. zdravotního pojištění. Teď však platím částky v plné výši a KB vypočtený z let 2018-2019 pro únor 2021 mi vyšel 10000,-

Vyřešeno
, Radomíra 3 roky 1 Odpověď 749 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Pokud by u vás byla spojeně změna z OSVČ vedlejší na OSVČ hlavní, současně i se změnou činnosti podnikání, tak by se to bralo dát tak, že jste od 22. 6. 2020 zahájila nové podnikání.

  A pak by se na vás vztahovalo ustanovení odstavce 4, paragraf 8 (zákon 95/2021 Sb. o novém kompenzačním bonusu 2021). Tj. že byste si mohla srovnávací období zvolit sama:

  (4) V případě, kdy se subjekt kompenzačního bonusu podle § 2 stal osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění později než v první den srovnávacího období určeného podle odstavce 3, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl touto osobou.

  Pokud ale podnikáte po celou dobu ve stejném oboru, tak se dle mého aplikuje běžně stanovené srovnávací období podle odstavce 3:

  (3) Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.

  Srovnávací období by tedy bylo:

  • Kompenzace za únor = srovnávací období je listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020
  • Kompenzace za březen = srovnávací období je prosinec 2018 až únor 2019 nebo prosinec 2019 až únor 2020
  • Kompenzace za duben = srovnávací období je leden 2019 až březen 2019 nebo leden 2020 až březen 2020

  V takovém případě, pokud máte ve srovnávacím období jen nízkou výši průměrného příjmu, tak bohužel může kompenzační bonus vycházet nízký.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď