Kompenzační bonus – faktury se splatností 3 měsíce

Otázka

Dobrý den, mám dotaz:

U kompenzačního bonusu při ztrátě 50% příjmů musí být vystavena faktura i zaplacena faktura. U některých faktur je splatnost i 3 měsíce. A zaplacena je až po srovnávacím období, děkuji.

Vyřešeno
Roman V. 3 roky 1 Odpověď 1176 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Při doložení poklesu příjmu (tržeb z prodeje výrobků a služeb) ve srovnávaném nebo srovnávacím období, záleží na tom, zda vedete účetnictví (dříve také „podvojné účetnictví“).
  Pokud je vedeno účetnictví, tak dokládáte příjmy, podle data zaúčtování (tj. zpravidla podle data vystavení faktury).

  Pokud účetnictví není vedeno (vedete například jen daňovou evidenci), pak se pro potřeby kompenzačního bonusu řídíte datem přijetí platby (v hotovosti nebo na účet).

  U zmíněných faktur se splatností 3 měsíce, tedy bude záležet na tom, zda vedete nebo nevedete účetnictví. Buď budou zahrnuty do příslušného období podle data zaúčtování, nebo podle data přijetí platby.

  Viz. otázky a odpovědi k aktuálnímu kompenzačnímu bonusu na webu Finanční správy – dotaz 43:

  Na úvod je nutné podotknout, že příjmy se pro účely testování nároku na kompenzační bonus pro rok 2021 určují v případě testu významného dotčení činnosti stejně, jako se určují pro účely daní z příjmů. Z toho také vyplývá, že záleží na tom, zda poplatník (subjekt KB nebo s.r.o.) vede účetnictví (resp. „podvojné účetnictví“) nebo nikoliv.

  Jak u subjektů KB, které vedou účetnictví, tak u těch, které účetnictví nevedou (resp. vedou daňovou evidenci), se jedná vždy o stejnou množinu příjmů, ovšem s tím rozdílem, že do stanovení jejich výše pro účely zahrnutí do testu se promítá fakt, že jsou tyto příjmy vykazovány jiným způsobem. Obecně platí, že způsob, jakým je tržba vykazována, je určující pro to, v jakém okamžiku bude tento příjem zahrnut do testu významného dotčení činnosti.

  Pokud subjekt KB nebo s.r.o., které je společníkem, vede účetnictví, jsou jeho příjmy výnosy podle účetních předpisů, a zahrnutí příjmů do testu významného dotčení činnosti podle zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 záleží na okamžiku zaúčtování takového výnosu, kterým je např. vydání faktury, a to bez ohledu na skutečnost, zda byl v příslušném období příjem skutečně realizován či nikoliv.

  Pokud subjekt KB vede daňovou evidenci, použije se pro stanovení okamžiku zahrnutí příjmů do uvedeného testu tzv. „hotovostní princip“, kdy rozhodné bude datum přijetí úhrady.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď