Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pro výpočet nemocenských dávek nebo i pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, jsou stanoveny redukční hranice. Ty se zpravidla od začátku roku mírně zvyšují (započítání vlivu inflace a dalších faktorů).

  Z toho, jak jsou nastaveny redukční hranice, pak vyplývá, že opravdu existuje určitý „strop“ – maximální nemocenská.

  Můžeme si to ukázat na příkladu výpočtu náhrady mzdy za nemoc. U ní se vychází z průměrného hrubého hodinového výdělku. Z něj se pak pro náhradu mzdy za nemoc v roce 2021 započítá:

  • Z částky do 206,85 Kč se započítá 90%
  • Z částky nad 206,85 Kč do 310,275 Kč se započítá 60%
  • Z částky nad 310,275 Kč do 620,375 Kč se započítá 30%
  • Z částky nad 620,375 Kč se nepočítá nic

  Obdobně jsou pak stanoveny i redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek (od 15 dne). Zde se vychází z denního vyměřovacího základu a redukční hranice jsou v roce 2021 stanoveny takto:

  • Z částky 1182 Kč se započítá 90%
  • Z částky nad 1182 Kč do 1773 Kč se započítá 60%
  • Z částky nad 1773 Kč do 3545 Kč se započítá 30%
  • Z částky nad 3545 Kč se nepočítá nic

  Při hrubé mzdě nad cca 108 tisíc korun za měsíc (tj. cca 621 Kč za hodinu) máte maximální možnou nemocenskou. Pokud byste měl vyšší mzdu, tak se již nemocenská nijak nezvýší.

  Vzhledem k tomu, jak jsou nastaveny redukční hranice, tak se i při vyšší mzdě nemocenská nezvyšuje lineárně. Do hrubé mzdy cca 35 000 Kč se nemocenská počítá z 90%, pak to poměrně rychle klesá, takže případné zvyšování nad 35 tisíc korun hrubého měsíčně se ve výsledné nemocenské projevuje už poměrně málo (nemocenská je 60% z redukované částky).

  Například rozdíl mezi hrubou mzdou 35 tisíc korun a 36 tisíc korun je pak ve výsledku jen cca 2 Kč za den na nemocenské.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď