Vystavení e-neschopenky zpětně

Otázka

Dobrý den, ve čtvrtek jsem dostala nechodící sádru.

Paní doktorka na chirurgii mi řekla, že neschopenky nevystavuje. Byla to důchodkyně, která tam pracuje pouze jeden den v týdnu. V pátek měli na chirurgii dovolenou.

V pondělí mám jít k panu doktorovi na kontrolu. Může mne pan doktor neschopenku vystavit již od pátku nebo mám dvojnásobnou smůlu – zlomenou nohu a pátek zadarmo, i když si řádně platím pojištění?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, Jana L. 3 roky 1 Odpověď 2983 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Neschopenka, může být vystavena až 3 dny zpětně.

  Zpětné vystavení neschopenky, se týká především situací, kdy se pacient nemohl k lékaři dostavit ihned, při vzniku nemoci či úrazu. Zpětně ale může být neschopenka vystavena i z jiných důvodů.

  Je to na posouzení lékaře, zda vám ji vystaví zpětně nebo ne. Mám ale za to, že pokud svému lékaři vysvětlíte celou situaci, pak by s tím neměl být problém.

  Myslím, že praktickým lékařům je dobře známa „všeobecná neochota“ specialistů, vystavovat neschopenky (specialista typu chirurg, ortoped, či jiný, vás nezřídka pošle k vašemu praktikovi, aby vám neschopenku vystavil on, i když vás ošetřil specialita. Tento postup ale nemá žádnou oporu v předpisech).

  Vystavení neschopenky zpětně, je dokonce možné i o více než 3 dny, pak by si ale lékař musel nejprve vyžádat souhlas ČSSZ.

  Lékaři umožňuje zpětné vystavení neschopenky, příslušný zákon – zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 57, odstavec 3:

  (2) Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil, pokud se dále nestanoví jinak.

  (3) Ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných případech rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla i přede dnem uvedeným v odstavci 2; za období delší než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, však může ošetřující lékař, nejde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 1 písm. g), tak učinit jen po předchozím souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře. O souhlas orgánu nemocenského pojištění podle věty první žádá tento orgán ošetřující lékař v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; ustanovení § 61 odst. 3 platí zde obdobně. Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty první v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému pojištění, pokud to technické řešení daného informačního systému pojištění umožní. Pokud ošetřující lékař rozhodl o tom, že dočasná pracovní neschopnost vznikla v období delším než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, bez souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění, má se za to, že dočasná pracovní neschopnost trvá pouze 3 kalendářní dny přede dnem, v němž ji zjistil.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď