Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou v průběhu čerpání rodičovského příspěvku?

Otázka

Dobrý den, se svým zaměstnavatelem mám uzavřenou smlouvu na dobu určitou do 31. 8. 2020.

Nástup na mateřskou dovolenou mám od 12. 7. 2020, rodičovskou dovolenou si chci nastavit na 2 roky, ale v průběhu čerpání dojde k ukončení smlouvy.

Budu mít i nadále nárok na „dočerpání“ rodičovské dovolené v původní výši?

Vyřešeno
, Erika B. 4 roky 1 Odpověď 986 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou a vzniká vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tak pak následně máte i možnost volby výše/délky rodičovského příspěvku. Možnost volby je v případě, že je možné alespoň u jednoho z rodičů stanovit vyměřovací základ (stejný vyměřovací základ, který se používá pro posouzení nároku a výpočet výše „mateřské“), s tím že se hodnotí stav k datu narození dítěte.

  To, co se stane následně, v průběhu čerpání rodičovského příspěvku již nehraje žádnou roli. Pokud vám za rok skončí pracovní poměr na dobu určitou, tak to pro vás nebude znamenat žádnou změnu.

  Od data ukončení pracovního poměru na dobu určitou, již sice nebudete na rodičovské dovolené, ale budete „jenom“ doma s dítětem a pobírat rodičovský příspěvek, ale tím se pro vás nic nemění. Není potřeba chodit na Úřad práce, nebo jim tam tuto změnu hlásit. Nemá to na nic vliv.

  Možnost volby rodičovského příspěvku je definována v zákonu číslo 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, paragraf 30:

  (3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky 

  a) nepřevyšující 10 000 Kč měsíčně,

  b) převyšující 10 000 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně; při stanovení výše rodičovského příspěvku se vychází z toho denního vyměřovacího základu rodiče, který je k žádosti o rodičovský příspěvek rodičem doložen; jsou-li doloženy denní vyměřovací základy obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší, nebo

  c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

  Po ukončení výplaty rodičovského příspěvku pak budete nezaměstnaná. K datu ukončení RP byste pak měla zajít na Úřad práce. Měla byste mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď