Účast na nemocenském pojištění při pracovní neschopnosti a nemocenské dávky

Otázka

Dobrý den, ráda bych Vás pořádala o radu v následující záležitosti. Od ukončení VŠ jsem pracovala po dobu 4 let u jedné společnosti, pak jsem změnila zaměstnavatele, otěhotněla, nastoupila na mateřskou, 24. 12. 2018 jsem porodila a 31. 1. 2019 mi vypršela pracovní smlouva na dobu určitou u současného zaměstnavatele (tzn. v době mateřské dovolené).

Nyní plánuji druhé dítě, ale protože nejsem v zaměstnaneckém poměru, nebudu mít nárok na mateřskou dovolenou.

Předchozí zaměstnavatel mi nabídl opět smlouvu na dobu určitou (i přestože zná můj záměr znovu otěhotnět).

Je zde však reálná možnost, že většinu pracovního poměru strávím na neschopence (v případě těhotenství). A tak by mne zajímalo, zda i pracovní neschopnost v zaměstnaneckém poměru zakládá účast na nemocenském pojištění a tím pádem může vzniknout nárok na PPM?

Druhý můj dotaz se týká nemocenských dávek:

a) v případě, že otěhotním v průběhu nově vzniklého pracovního poměru – cca po dvou měsících, bude se mi nemocenská dávka počítat pouze z příjmů pouze tohoto zaměstnání (nebo jako průměr z aktuálního zaměstnání (2 měsíce) a zaměstnání před mateřskou dovolenou (10 měsíců)

b) nastoupím na neschopenku v měsíci nástupu do zaměstnání – z čeho se mi bude nemocenská dávka kalkulovat?

Moc děkuji za Váš čas

Hezký den

Vyřešeno
, , Iveta K. 4 roky 1 Odpověď 475 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Účast na nemocenském pojištění vzniká v den zahájení pracovního poměru (zaměstnavatel má povinnost vás do 8 dní přihlásit u zdravotní pojišťovny a na ČSSZ). Doba účasti na nemocenském pojištění vám tedy začíná, plynout hned od prvního dne zaměstnání.

  Nárok na PPM vám ale vznikne pouze v případě, že byste byla takto zaměstnána nejméně 270 kalendářních dní.

  Vzhledem k tomu, že váš poslední pracovní poměr byl ukončen na konci roku 2018, tak vám již předchozí zaměstnání nespadá do období posledních dvou let, před zahájením mateřské na druhé dítě.

  Bez toho, že byste nyní odpracovala nejméně 270 kalendářní dní (to že část doby budete v pracovní neschopnosti, ničemu nevadí), nárok na PPM na druhé dítě mít nebudete.

  Nemocenské dávky, které dostáváte v pracovní neschopnosti nebo případná PPM se počítá vždy na základě příjmů z posledního zaměstnání – viz konkrétně:

  (3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak. 

  (4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.

  (5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním měsíci.

  Nemocenské dávky (kam spadá i PPM) se zpravidla počítají z posledních 12 měsíců. Pokud pracujte v posledním zaměstnání dobu kratší než 12 měsíců, pak se ale vychází z této kratší doby.

  Psala jste, že byste v zaměstnání zahájila pracovní neschopnost již po pár dnech. Zde jen pozor na to, že pokud máte ve smlouvě nastavenou zkušební dobu, pak vás zaměstnavatel může „propustit“ (ukončení pracovního poměru ve zkušební době), i v době kdy budete na neschopence.

  Běžně to během pracovní neschopnosti možné není (platí zákaz výpovědi během neschopenky), ve zkušební době ale platí jiná pravidla. Nejedná se tam o klasickou výpověď. Ve zkušební době vás může zaměstnavatel „propustit“ už po 14 dnech vaší neschopenky.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď