Sirotčí důchod a ukončení studia

Otázka

Dobrý den, na začátku května budu mít státnici, chci se zeptat – pobírám sirotčí důchod, mám na něj nárok jen do dne státnice nebo do konce měsíce, ve kterém mám státnici?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
Radim M. 4 roky 1 Odpověď 435 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Na sirotčí důchod máte nárok po dobu, kdy jste považován (z pohledu zákona) za nezaopatřené dítě. Tedy po dobu studia (maximálně ale do 26 roků).

  Co se týká ukončení studia, tak zde je několik možností:

  Ukončení povinné školní docházky = pokud jste sirotek, a ukončíte povinnou školní docházku, a jste veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, dostáváte i nadále sirotčí důchod. Pokud ale máte nárok na podporu v nezaměstnanosti (nebo při rekvalifikaci nebo pokud nastoupíte do zaměstnání, tak k datu zahájení pracovního poměru (nebo k datu rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti) ztrácíte nárok na sirotčí důchod.

  Maturita nebo absolutorium = po ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole máte nárok na sirotčí důchod ještě po dobu prázdnin. Takže pokud složíte maturitu třeba v květnu, tak můžete sirotčí důchod dostávat ještě za červen, červenec a srpen.

  Státní závěrečná zkouška na vysoké škole = po absolvování studia na VŠ (které je ukončeno závěrečnou státní zkouškou), máte nárok na sirotčí důchod ještě za měsíc, kdy byla tato zkouška vykonána a současně ještě za následující kalendářní měsíc. Opět platí, že pokud byste nastoupil do zaměstnání nebo šel na Úřad práce a měl nárok na podporu, tak sirotčí důchod končí k datu zahájení zaměstnání (nebo přiznání nároku na podporu).

  Ve vašem konkrétním případě je to asi ten poslední bod. Pokud máte termín státnice v květnu, tak máte nárok na sirotčí důchod ještě za květen a červen. Pak již nárok mít nebudete. Platí ale současně to, co je uvedeno výše, záleží mimo jiné i na tom, zda budete/nebudete nastupovat do nějakého zaměstnání.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď