Výpověď po skončení rodičovské a nové těhotenství (druhé dítě)

Otázka

Dobrý den, ráda bych se zeptala na pár dotazů.

Jsem na RD která mi teď končí, ale bohužel dostanu výpověď z nadbytečnosti a odchodné 2+3.

Za týden bych měla podepisovat výpověď a již teď jsem jakoby už v práci, ale doma. Je možné, že jsem otěhotněla. Jak bych měla postupovat?

1/Mám co nejrychleji zjistit situaci a nahlásit zaměstnavateli, že jsem těhotná a tedy mi výpověď nemohou dat?

2/Moje pozice, prakticky neexistuje, pokud jsem těhotná, můžou mě přeřadit na jinou bez mého souhlasu?

3/Pravděpodobně budu na rizikovém, z čeho se vypočítává nemocenská?

4/Budu mít pak mateřskou a z čeho se vypočítavá, prosím?

5/Poslední dotaz…pokud bych zjistila, že jsem těhotná v 2měsíční výpovědní době. Jaký by byl postup? Byla by výpověď zrušena? Co pokud bych už měla vyplaceno komplet 2+3 platy?

Předem děkuji za odpovědi a rady.

Vyřešeno
, , , , , , Michaela 3 roky 1 Odpověď 416 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Ad 1, Ano platí, že jako těhotná, nemůžete dostat výpověď ze zaměstnání (resp., zákoník práce dovoluje výpověď u těhotné ženy, jen ve velmi specifických případech – například pokud by docházelo k zániku firmy, která vás zaměstnává).

  Takže má určitě smysl vaše těhotenství zaměstnavateli, co nejdříve oznámit. Ať už s ohledem na zákaz výpovědi (tak i s ohledem na případné úlevy, na které mají nárok těhotné ženy v zaměstnání – to pokud byste po rodičovské začala pracovat).

  Viz paragraf 53, Zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb.:

  § 53

  (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

  d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
  Platí ale i to, že pokud byste dostala výpověď ještě před tím, než zaměstnavateli oznámíte těhotenství, tak se nic hrozného neděje.

  Stačilo by zaměstnavateli oznámit, že jste těhotná, a napadnout podanou výpověď pro jej nepřípustnost.

  Obdobné by to bylo, i kdyby bylo těhotenství zahájeno až během výpovědní doby. Pak by se měla výpovědní doba „pozastavit“ (na dobu těhotenství a následné mateřské nebo rodičovské).

  Opět viz paragraf 53, Zákoník práce:

  (2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

  Pozn. do ochranné doby spadá právě doba těhotenství, doba na mateřské dovolené nebo i doba na rodičovské dovolené (nebo i doba na nemocenské/neschopence)

  Ad 2, Zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci, i kdyby s tím nesouhlasil, jsou-li dány zákonné důvody (§ 41 odst. 3 ZP). Z jiných, než v zákoně uvedených důvodů, nelze zaměstnance na jinou práci převést.

  Tj. převedení na jinou pracovní pozici je možné jen na základě zákonem daných důvodů, nebo s vaším souhlasem.

  Pokud vám zaměstnavatel nemůže přidělit práci (podle vaší pracovní smlouvy), a vy nejste ochotná akceptovat převedení na jinou práci, pak se bude jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

  Vy pak máte nárok na plný plat, i když byste reálně v práci nic nedělala.

  Ad 3, Pokud po skončení rodičovské nebudete v zaměstnání vůbec pracovat (nevznikne vám tam nárok na plat – nebude možné spočítat ani pravděpodobný výdělek), pak se pro výpočet nemocenské bude vycházet z vašeho příjmu ze zaměstnání před první mateřskou

  Ad 4, Pokud budete v době zahájení druhé mateřské (6 – 8 týdnů), stále zaměstnána, nebo i pokud byste zaměstnání po rodičovské ukončila, ale začátek mateřské (6 – 8 týdnů před porodem) spadal ještě do ochranné doby 180 dní od skončení zaměstnání, pak na mateřskou na druhé dítě nárok mít budete.

  Pokud budete v době zahájení druhé mateřské zaměstnána (v pracovním poměru), a druhé dítě se narodí do 4 roků toho prvního, pak byste měla nárok na „mateřskou“ v minimálně stejné výši jako u toho prvního – viz paragraf 19, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.:

  (3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

  Ad 5, Viz odpověď v bodě jedna. V takovém případě oznámíte zaměstnavateli své těhotenství a napadnete podanou výpověď pro její nepřípustnost.

  Pokud by už výpověď nabyla platnosti – tj. pracovní poměr by byl ukončen, vy už dostala vyplaceno odstupné a poslední výplatu, pak už se výpověď zpětně nedá zrušit.

  Na nemocenskou (při rizikovém těhotenství) máte nárok i po skončení zaměstnání – pokud bude neschopenka zahájena do 7 dní od skončení zaměstnání.

  Na mateřskou (PPM) máte nárok i po skončení zaměstnání – pokud bude začátek PPM (6 – 8 týdnů před porodem) spadat do doby 180 dní od skončení zaměstnání (ve kterém bylo zahájeno těhotenství).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď