Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Na rozdíl od klasické neschopenky, kdy jste vy sama nemocná, a máte pevně stanovené vycházky. Při pracovní neschopnosti z důvodu ošetřování dítěte funguje trochu jinak.

  U dětí do 10 roků není podmínkou, aby dítě sdílelo s tím, kdo ho ošetřuje společnou domácnost – viz paragraf 39, zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., odstavec 2:

  (2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

  Vzhledem k tomu, že jste rodičem svého syna, tak máte nárok na ošetřovné, i když s ním nesdílíte společnou domácnost.

  Domnívám se, že pod toto spadá i to, že syn bude trávit noc na jiné adrese, než vy.
  Další věc je ta, že když jste na „neschopence“ (paragraf na dítě) a čerpáte ošetřovné, tak nemáte stanoveny žádné vycházky, jako je tomu u klasické nemocenské.

  Z toho vyplývá, že vaše možnost se pohybovat venku, není nijak omezena. Vy sama jste zdravá, nemáte stanovený žádný léčebný režim, nebo režim vycházek.

  Tj. v době, kdy čerpáte ošetřovné, se normálně můžete pohybovat venku a vykonávat libovolné aktivity (ovšem za předpokladu, že je zajištěna příslušná péče o dítě, na které je čerpáno ošetřovné).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď