Nárok na podzimní kompenzační bonus při práci na DPP a DPČ

Otázka

Dobrý den, jsem OSVČ, poskytoval jsem obchodní služby pro obchod se střelivem, ale o práci jsem přišel už v 1. vlně pandemie.

Zatím se mi nedaří v tomto oboru vydělávat, ale nadále platím zdravotní a sociální pojištění. V období od 1. června do 30 září jsem pracoval na DPČ a DPP, bez účasti na nemocenském pojištění v Galerii hl.m. Prahy, která však v důsledku krizových opatření byla zavřena.

Mám nárok na „podzimní“ kompenzační bonus? Pokud ano, za který typ subjektu mám žádat o KB?

Za odpověď předem děkuji.

Vyřešeno
Anna 3 roky 1 Odpověď 675 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Píšete, že jste v rozhodném období (od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020), pracoval na DPP nebo DPČ, pak je teoreticky možnost žádat o kompenzační bonus, na základě této práce na dohodu.

  Tuto možnost byste ale měl jen v případě, že byste u práce na DPP nebo DPČ odváděl i sociální (nemocenské) pojištění. To znamená mít u DPP příjem nad 10 000 Kč měsíčně, nebo u DPČ příjem minimálně 3000 Kč.

  Vzhledem k tomu, že píšete, že vám DPP a DPČ, nezakládala účast na nemocenském pojištění, pak vám na základě práce na dohodu, nárok na kompenzační bonus nevznikne.

  Viz. Paragraf 4, zákon o kompenzačním bonusu, zákon číslo 461/2020 Sb.:

  § 4 Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr

  (1) Subjektem kompenzačního bonusu je také osoba, která vykonávala v rozhodném období práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byla alespoň 3 kalendářní měsíce účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

  (2) Dohodou o práci konané mimo pracovní poměr se pro účely tohoto zákona rozumí dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti podle zákoníku práce.

  (3) Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanec podle zákona upravujícího nemocenské pojištění.

  Dále píšete, že jste stále aktivní podnikatel (OSVČ). V takovém případě vzniká nárok na kompenzační bonus, pokud se na vaše podnikání přímo vtahoval nějaký zákaz nebo omezení činnosti. Nebo pokud jste alespoň 80% svých služeb dodával nějakému subjektu, na který se takové omezení/zákaz vztahoval.

  Zmiňujete obchody se střelivem, pro které jste dodával nějaké služby. Tyto obchody byly po nějakou dobu uzavřeny. Takže by vám teoreticky mohl vznikat nárok.

  Musel byste ale být schopen případně doložit, že vaše podnikání bylo, tako omezeno alespoň z 80% a také, že jste tyto služby nemohl nabídnout jinému odběrateli – viz paragraf 6, zákon o kompenzačním bonusu

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 vztahujícího se na

  a) odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli, nebo

  Dále také, pokud byste o kompenzační bonus žádal jako OSVČ, pak by příjem z tohoto podnikání, musel být vaším hlavním příjmem v rozhodném období (od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020):

  (3) Předmětem kompenzačního bonusu v případě subjektu kompenzačního bonusu podle § 2 je výkon činnosti podle odstavce 1 nebo 2 pouze, pokud se jedná o subjekt, u něhož převažující část příjmů v rozhodném období bezprostředně pocházela z jedné nebo více těchto činností; přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

  Vzhledem k tomu, že ve svém dotazu příliš nespecifikujete povahu svého podnikání, tak to nemohu posoudit.

  Pokud se domníváte, že jako OSVČ splňujete podmínky pro kompenzační bonus, tak si o něj můžete požádat prostřednictvím webu Finanční správy:

  Online žádost o kompenzační bonus najdete ZDE.

  Klasické PDF formuláře pro jednotlivá období v průběhu podzimu jsou k dispozici zde.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď