Maximální vycházky na rizikovém těhotenství

Otázka

Dobrý den, platí stále zákon, že vycházky jsou pouze 6 hod denně i pro rizikové těhotné?

Mam malé 3 leté dítě a od dubna budu na rizikovém. V létě bude tento čas omezující jak pro mě tak pro dítě.

Děkuji za brzkou odpověď

Vyřešeno
, Radka L. 4 roky 1 Odpověď 384 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Rizikové těhotenství je ve své podstatě chápáno jako jakákoliv jiná běžná pracovní neschopnost. A to jak v ohledu na nemocenské dávky vyplácené během pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, tak i v ohledu na povinnosti které jsou s tím spojené.

  Pokud je to tedy tak, že v době kdy budete na rizikovém těhotenství budete v pracovní neschopnosti, tak se vás budete týkat i dodržování povolených vycházek. I kdyby váš lékař sebevíce chtěl, nemůže vám povolit vycházky na delší dobu než na 6 hodin denně, v časovém rozmezí od 7 do 19 hodin.

  To je dáno zněním zákona o nemocenském pojištění (Zákon číslo 187/2006 Sb.), konkrétně pak paragraf 56:

  (6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit vycházky podle věty třetí lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.

  V zákoně jsou sice zmiňovány výjimečné případy, kdy jsou stanoveny „neomezené“ vycházky. Ale to se týká například onkologických pacientů, kteří mají v důsledku chemoterapie nebo ozařování velmi nepravidelný režim apod. Na rizikové těhotenství vám žádný lékař nemůže napsat vycházky bez omezení.

  Jediné co můžete udělat, je domluvit se s lékařem aby vám napsal vycházky třeba tak, že budete mít dvě hodiny dopoledne a čtyři hodiny dopoledne. Tím byste se dostala s dítětem ven dopoledne i odpoledne, kdy není tak velké horko. A přes poledne, kdy by se malé dítě tak jako tak nemělo pohybovat na slunci budete doma. Chápu ale, že je to omezující vzhledem k případné dovolené někde v zahraničí apod. S tím ale nic neuděláte.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď