Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Zaměstnavatel má povinnost poskytnout vám pracovní volno (s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy) v konkrétních, přesně specifikovaných případech. Jedná se především o ustanovení paragrafu 199, Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

  § 199

  (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

  (2) Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci podle odstavce 1, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (§ 317).

  V zákoníku práce je pak odkazováno nařízení vlády číslo 590/2006, ve kterém jsou vyjmenovány jednotlivé konkrétní události se kterými je spojeno poskytnutí placeného nebo neplaceného volna:

  7. Úmrtí

  Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

  a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

  b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

  c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob

  V případě pohřbu vašeho strýce, máte nárok na placené volno pouze v případě, že by s vámi váš strýc žil ve společné domácnosti, nebo pokud byste zajišťovala jeho pohřeb.

  Měla byste ale mít možnost u zaměstnavatele požádat o neplacené volno (a zaměstnavatel by vám jej měl poskytnout). Nebo případně čerpat dovolenou.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď