Jaký je nárok na podporu v nezaměstnanosti po dlouhodobé nemocenské

Otázka

Dobrý den, loni v záři jsem nastoupil na neschopenku kvůli komplikované operaci se zády.

První operace se nepovedla, tak jsem pak šel ještě na jednu. Jsem už skoro rok doma na neschopence. Nyní to vypadá, že mi bude neschopenka ukončena.

Zajímalo by mě, jak to je s nárokem na podporu v nezaměstnanosti?

V zaměstnání jsem měl smlouvu na dobu určitou, která skončila na konci září minulého roku. Takže od 1. 10. 2019 jsem nezaměstnaný. Pokud mi nyní bude ukončena neschopenka a já půjdu na Úřad práce, budu mít nárok na podporu?

Děkuji

Vyřešeno
, Daniel T. 4 roky 1 Odpověď 1518 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Nárok na podporu v nezaměstnanosti je podmíněn tím, že během posledních dvou roků, máte splněnou účast na důchodovém pojištění v délce nejméně 12 měsíců.

  To znamená, že příslušnou dobu (12 měsíců), pracujete v zaměstnání, kde za vás zaměstnavatel odvádí sociální pojištění. Nebo že podnikáte jako OSVČ a platíte si sociální pojištění sám.

  V některých případech pak může vznikat nárok na podporu i tím, že se započítá tzv. „náhradní doba zaměstnání“. Může se jednat například o dobu, kdy pobíráte invalidní důchod, pečujete o dítě do 4 roků (mateřská nebo rodičovská) a další.

  Patří sem i doba pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání – viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 41, písmeno g:

  § 41

  (3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba

  g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu

  Z toho vyplývá, že na podporu v nezaměstnanosti máte nárok i po skončení dlouhodobé nemocenské. Doba, kdy jste od skončení zaměstnání v pracovní neschopnosti, až do ukončení neschopenky, se vám započítá do oné minimální doby 12 měsíců pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Nárok na podporu byste tedy podle všeho mohl mít.

  Může zde ale být rozdíl, z čeho se podpora v nezaměstnanosti bude počítat. Pokud vám to bude vycházet tak, že jste v posledních 12 měsících před vznikem nároku na podporu vůbec nepracoval. A nárok na podporu vám tedy vzniká jen díky započítání náhradní doby, pak se podpora nepočítá na základě vašeho příjmu v posledním zaměstnání, ale odvíjí se od průměrné mzdy v ČR – viz paragraf 51, zákon o zaměstnanosti:

  § 51

  (1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže 

  a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,

  Podpora by se tedy aktuálně počítala z průměrné mzdy 33 429 Kč. Za první dva měsíce by to pak bylo 5014 Kč, za další dva měsíce 4011 Kč a za zbytek doby 3677 Kč.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď