Jaká je maximální délka nemocenské?

Otázka

Dobrý den, jsem už šestý měsíc na neschopence a zatím to nevypadá, že bych se měl v dohledné době vrátit do zaměstnání.

Zajímalo by mě, jak dlouho mohu být na neschopence? Jaká je maximální délka nemocenské?

Předem děkuji za radu

Vyřešeno
, Jonáš M. 4 roky 1 Odpověď 4786 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Maximální doba, po kterou máte během dočasné pracovní neschopnosti (na neschopence), nárok na nemocenské dávky, je stanovena příslušným zákonem. Jedná se konkrétně o zákon číslo 187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění.

  V paragrafu 26 se mluví o tom, že maximální doba, po kterou máte nárok na nemocenské dávky je 380 dní. Pokud bereme do úvahy, že prvních 14 dní platí neschopenku zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele), tak má placená neschopenka maximální délku 380 dní. Tj. cca jeden rok a 14 dní.

  Viz paragraf 26:

  § 26 Podpůrčí doba u nemocenského

  (1) Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak.

  Zákon ale současně v některých případech připouští i prodloužení neschopenky (prodloužení doby, po kterou máte nárok na nemocenské dávky. A to celkově až o dalších 350 dní.

  Prodloužení neschopenky je ale možné jenom v případech, kdy se dá očekávat, že se během této prodloužené doby uzdravíte. Neschopenka se pak zpravidla prodlužuje vždy o 3 měsíce, na základě posudku příslušného lékaře.

  Viz paragraf 27:

  § 27 Po uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26 se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti; takto lze postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Nemocenské lze podle věty první vyplácet celkem nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle § 26

  Celkově by tedy nemocenská mohla být maximálně na 2 roky a 14 dní resp. 730 dní (14 dní náhrada mzdy od zaměstnavatele, 366 dní standardní nárok na nemocenské dávky, případné prodloužení až o 350 dní).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď