Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Během pracovní neschopnosti (když jste na neschopence), máte postupně nárok na dvě různé nemocenské dávky. Jednu od zaměstnavatele a druhou od státu. Podmínky pro výpočet a jejich výše, jsou lehce odlišné.

  Během prvních 14 dní, vám zaměstnavatel platí náhradu mzdy za nemoc. Ta je vyplácena, za skutečně neodpracované (zameškané) hodiny (pracovní směny), již od prvního dne.

  Náhrada mzdy za nemoc, se počítá na základě průměrného výdělku za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud jste na neschopenku nastoupil v prosinci, pak by se to odvíjelo, od vašeho příjmu v období červenec – září 2020.

  Výpočet může být v praxi trochu složitější – zohledňuje se skutečný příjem, případně i příplatky za práci v noci, ve svátek, za přesčas apod. Naopak se vylučují dny, kdy jste byl na dovolené (náhrada mzdy za dovolenou), na předchozí neschopence atd.

  Pokud bychom použili zjednodušený výpočet z hrubé mzdy 18 000 Kč, tak by vám vycházela průměrná hrubá hodinová mzda 112,50 Kč. Ta se pak pro výpočet náhrady za nemoc redukuje na 101,25.

  A vy máte během prvních 14 dní, nárok na 60% z této částky. Tj. na 60,75 Kč za hodinu, resp. 486 Kč za jeden pracovní den (8 hodin).

  Pokud vám do období prvních 14 dní spadá 80 pracovních hodin, pak za dva týdny na neschopence dostanete 4 860 Kč. Pokud máte jiné rozložení pracovní doby, tak se to může lišit. Viz tato kalkulačka náhrady mzdy za nemoc v roce 2020.

  Od 15 dne, pak máte nárok na nemocenské dávky. Ty už vám vyplácí stát. Nemocenské dávky od 15 dne, jsou vypláceny za každý kalendářní den (včetně víkendu nebo i státních svátků).

  Výpočet nemocenských dávek se provádí trochu jinak. Tam se vychází obvykle z posledních 12 měsíců v posledním zaměstnání.

  Opět, reálně může být výpočet trochu komplikovanější, zvláště pokud byste neměl každý měsíc stejnou výši hrubé mzdy. Nebo, pokud by vám tam spadala, i nějaká jiná neschopenka apod.

  Zjednodušeně se to dá spočítat tak, že se vaše hrubá mzda rozpočítá na počet dní, a tím by vám vycházel denní vyměřovací základ 591,78 Kč na den. Ten se opět redukuje, na 532,60 Kč. Z něj se pak vypočítá nemocenská ve výši 60 – 72%.

  Od 15 do 30 dne na neschopence, by to za jeden kalendářní den bylo 320 Kč (60%). Od 31 do 60 dne na neschopence by to bylo 352 Kč za jeden den (66%). A od 61 dne na neschopence by to bylo 384 Kč (72%).

  • Za prosinec 2020 byste dostal poměrnou část výplaty za 1 – 5. prosince 2020.
  • Dále byste měl nárok na náhradu mzdy ve výši 4 860 Kč za období od 6. 12. 2020 do 19. 12. 2020.
  • A také na nemocenské dávky ve výši 3 840 Kč za 20. 12. 2020 až 31. 12. 2020.


  Další měsíc (za leden 2021), by to bylo zase trochu jinak (první část měsíce by tam byla nemocenská 66% a další číst ledna by byla nemocenská 72%). Tam byste měl nárok na nemocenské dávky za 31 dní, část by byla 60% a část 66%. A v únoru by to bylo zase trochu jinak (nemocenská by byla už jen 72%, ale je tam jen 28 kalendářních dní). Atd… každý měsíc to může být trochu jiná částka, alespoň ze začátku neschopenky.

  Můžete si to případně sám spočítat v některé kalkulačce na internetu: Viz kalkulačka nemocenských dávek v roce 2020, nebo kalkulačka nemocenských dávek v roce 2021.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď