Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Podpora při rekvalifikaci, je něco jiného než podpora v nezaměstnanosti. Na podporu při rekvalifikaci vzniká nárok při účasti na nějakém rekvalifikačním kurzu zajišťovaném Úřadem práce. Nárok je po celou dobu průběhu rekvalifikace. Nárok na tuto podporu není jen ve specifických případech.

  Viz paragraf 40 a 44, Zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.

  § 40

  (1) Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 109) a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

  (2) O podpoře při rekvalifikaci rozhodne krajská pobočka Úřadu práce.

  (3) Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace, s výjimkou dob uvedených v § 44 odst. 1.

  § 44

  (1) Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu

  a) poskytování starobního důchodu,

  b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6,

  c) vazby.

  Co se týká odstupného, na které vám vznikne nárok při ukončení pracovního poměru, tak to má přímý vliv pouze na podporu v nezaměstnanosti. Ta vám není vyplácena pod dobu, za kterou náleží odstupné. Podpora při rekvalifikaci by ale nárok na odstupné neměla být ovlivněna.

  Viz paragraf 44a:

  § 44a

  Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď