Výsluhový příspěvek – budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Otázka

Dobrý den, popis situace:

Po dobu 32 let jsem pracoval jako policista u PČR a byl mě přiznán výsluhový příspěvek, který je mě pravidelně každý měsíc vyplácen.

Po ukončení služby u PČR, jsem ihned nastoupil do zaměstnání a dále byl zaměstnán jako civilní zaměstnanec po dobu 4,5 roku na smlouvu na dobu neurčitou.

V současné době je mě 59 let a byl jsem zaměstnavatelem předběžně seznámen s tím, že v zaměstnání se mnou bude ukončen k 1. 1. 2024 pracovní poměr z důvodu organizačních změn §52/c a vyplaceno 3 měsíční odstupné.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2024 budu nezaměstnaný, požádám o zaevidování na úřadu práce.
Předpokládám, že pokud bych během doby evidence na ÚP nenašel jiné vhodné zaměstnání, tak první 3 měsíce by mě nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti z důvodu vyplacení 3 měsíců odstupného.

Můj dotaz zní:

Zda po uplynutí 3 měsíců od doby registrace na ÚP by mě vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti (vzhledem k věku a doby zaměstnání pravděpodobně na dobu 11-ti měsíců) i když mě bude vyplácen výsluhový příspěvek. Tedy došlo by k souběhu vyplácení podpory a výsluhy.

Nebo během této doby 11 měsíců budu na ÚP jen zaevidovaný s tím, že nemám nárok na podporu v nezaměstnanosti vzhledem k tomu, že výsluhový příspěvek budu trvale pobírat.

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , Martin R. 8 měsíců 1 Odpověď 377 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Od 1. 1. 2024, by se měly měnit některé podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jedna ze změn se bude týkat i situace, kdy je při ukončení zaměstnání nárok na odstupné.

  Doposud to bylo tak, jak uvádíte ve svém dotazu. Pokud byl při výpovědi ze zaměstnání nárok na odstupné (například 3 násobky průměrného měsíčního výdělku), pak následně první 3 měsíce na Úřadu práce, není vyplácena podpora v nezaměstnanosti.

  Od ledna 2024, už ale odstupné nebude hrát roli, pro vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Podpora se bude vyplácet hned od začátku evidence na Úřadu práce, i když byl nárok na odstupné.

  Co se týká nároku na podporu v nezaměstnanosti, pokud máte současně nárok na výsluhový příspěvek, tak je zde omezení.

  Na podporu v nezaměstnanosti můžete mít nárok pouze v případě, že by byla podpora vyšší, než výsluhový příspěvek.

  Jen pro ilustraci – pokud byste měl na základě posledního zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 15 000 Kč, a současně měl nárok na výsluhový příspěvek ve výši 10 000 Kč, pak budete dostávat podporu 5 000 Kč (rozdíl mezi podporou a výsluhovým příspěvkem).

  Pokud je ale výsluhový příspěvek vyšší, než podpora, která se vám vypočítá na základě příjmu v posledním zaměstnání, tak na podporu nebude nárok vůbec.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 39, odstavec 2:

  (2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

  c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,

  I když nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, přesto pro vás ale může mít smysl, abyste byl vedený v evidenci Úřadu práce.

  Minimálně s ohledem na placení zdravotního pojištění. Za nezaměstnané na Úřadu práce, platí zdravotní pojištění stát.

  Pokud byste nebyl v evidenci na ÚP, mohla by vám vznikat povinnost platit si zdravotní pojištění sám.

  Aktuálně je minimální zdravotní pojištění 2336 Kč měsíčně, v roce 2024 to bude více (odvíjí se od minimální mzdy, ta se bude od 1. 1. 2024 zvyšovat, zatím ale nebylo definitivně schváleno, o kolik se v roce 2024 zvýší minimální mzda).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď