Mohu odmítnout nabízenou rekvalifikaci? Odhlášení z Úřadu práce?

Otázka

Dobrý den, prosím o zodpovězení otázky mého kamaráda.

Kamarád je již tři a půl roku v evidenci ÚP. Je poživatelem invalidního důchodu I. stupně, je mu 59 roků. Dříve pracoval jako dělník, výpověď ze zaměstnání podal ze zdravotních důvodů, po té se zaevidoval na ÚP.

Nyní jej referent ÚP chce poslat na rekvalifikaci se zaměřením na „práci s PC“, se kterým nemá ve svém věku vůbec žádnou zkušenost. Myslí si, že by to pro něho ani pro případného zaměstnavatele nebyl žádný přínos s ohledem na jeho věk.

Má i v úmyslu odejít do předčasného starobního důchodu tři roky před stanoveným termínem důchodu a to ze zdravotních důvodů.

Otázka zní: Musí souhlasit s nabízenou rekvalifikací nebo může odmítnout? Může požádat ÚP o vyřazení z evidence ÚP? Když bude nezaměstnaný a nebude v evidenci ÚP, bude za něho stát platit zdravotní pojištění, když pobírá invalidní důchod I. stupně?

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, Alena K. 12 měsíců 1 Odpověď 380 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Ten, kdo je vedený v evidenci Úřadu práce (jako uchazeč o zaměstnání), má řadu povinností, které musí plnit. Pokud tyto povinnosti (povinnosti uchazeče o zaměstnání) nebudou splňovány, pak Úřad práce danou osobu sankčně vyřadí z evidence.

  Při sankčním vyřazení, sice nehrozí žádná pokuta. Následujících 6 měsíců pak ale není možné žádat o zařazení do evidence na Úřadu práce. A může vznikat povinnost, platit si sám zdravotní pojištění (v roce 2023 je to 2336 Kč měsíčně).

  Jednou z povinností uchazečů o zaměstnání, je reagovat na nabídky zaměstnání sjednané Úřadem práce, nebo i na nabídky rekvalifikace. Nabídky je možné odmítat, pouze z „vážných důvodů“.

  Vážné důvody jsou definovány v zákoně o zaměstnanosti, paragraf 5, odstavec c. Může se jednat o zdravotní důvody, náboženské důvody, nutnost péče o dítě do 4 roků, a další.

  Pokud uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce, odmítne nastoupit na sjednané místo (nebo se jen zúčastnit pohovoru), nebo odmítne dohodnutou rekvalifikaci, či na ni vůbec nenastoupí, pak daného uchazeče Úřad práce „automaticky“ vyřadí z evidence (sankční vyřazení).

  O vyřazení z evidence Úřadu práce, je možné kdykoliv dobrovolně požádat (není žádná povinnost, být evidován na Úřadu práce).

  Po vyřazení z evidence ÚP, může vznikat povinnost, platit si minimální zdravotní pojištění (v roce 2023 je to 2 336 Kč měsíčně). Tato povinnost se týká těch, kdo nikde nepracují a ani za ně zdravotní pojištění neplatí stát.

  Za příjemce invalidního důchodu (I. a II. stupeň), platí minimální zdravotní pojištění stát. Pokud by tedy byl váš kamarád vyřazen z Úřadu práce, nebo pokud by odešel sám, pak se ho placení minimálního zdravotního pojištění netýká.

  Pozor ale na to, že pro sociální (důchodové) pojištění to neplatí. Sociální pojištění za něj nikdo neplatí. A pobírání invalidního důchodu (I. a II. stupeň) se ani nezapočítá, jako náhradní doba důchodového pojištění.

  Doba, po skončení evidence na Úřadu práce, se mu tedy již nebude započítávat do „odpracovaných“ roků pro nárok na důchod.

  Naopak doba, po kterou je vedený jako nezaměstnaný na Úřadu práce, se započítává pro nárok na důchod (resp. započítají se maximálně 3 roky z doby, po kterou již neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti, pobírání podpory v nezaměstnanosti se započítá celé).

  Pokud by mu pro nárok na důchod nevycházela minimální doba důchodového pojištění, tak by si jedině musel začít sám platit dobrovolné důchodové pojištění. A to je v roce 2023 ve výši 2 823 Kč měsíčně.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď