Jednorázové dočerpání rodičovského příspěvku na 1. dítě po narození dalšího potomka

Otázka

Dobrý den, obracím se na Vás s otázkou ohledně čerpání rodičovského příspěvku.

Od začátku listopadu 2022 mi vyplácí rodičovský příspěvek na první dítě. V prosinci 2023 by se mi mělo narodit další dítě. Rodičovský příspěvek do té doby nestihnu vyčerpat celý.

Vzpomněla jsem si na to až pozdě, a teď už si nemohu zvolit vyšší částku, aby mi to stihli vyplatit vše, před začátkem druhé mateřské.

Chtěla bych se zeptat, jestli mi bude umožněno jednorázové dočerpání rodičovského příspěvku na 1. dítě po narození dalšího potomka, i když v té době budu pobírat PPM?

Případně, kdy bych si o něj měla zažádat, po skončení PPM nebo po narození 2. dítěte? Zajímalo by mě, kdy můžu počítat, že bych ty peníze případně dostala?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, Marie 9 měsíců 1 Odpověď 339 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Nárok na výplatu rodičovského příspěvku (který byl přiznán u prvního dítěte), vám zanikne ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství u druhého dítěte.

  Resp. nárok na rodičovský příspěvek by pokračoval dále jen v případě, že byste měla nízkou mateřskou. Pokud by byl rodičovský příspěvek na první dítě vyšší než mateřská na druhé dítě, pak by byl i nadále nárok na rozdíl mezi RP a PPM.

  Viz. paragraf 30b, zákon o státní sociální podpoře:

  (3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i).

  Začátek druhé mateřské dovolené (a začátek nároku na PPM), je v době 6 až 8 týdnů před porodem. Pokud se má dítě narodit v prosinci 2023, pak by vám začátek mateřské vycházel někdy na říjen 2023 (záleží na konkrétním termínu porodu).

  Na zbylou část rodičovského příspěvku (to co bude zbývat z původních 300 000 Kč), můžete mít nárok po narození druhého dítěte (tedy až po porodu).

  Po porodu se můžete obrátit na Úřad práce, a podat si žádost o jednorázové vyplacení zbylé části rodičovského příspěvku. To, že budete pobírat PPM na druhé dítě, nehraje u tohoto jednorázového doplatku roli (výše uvedené omezení souběhu rodičovské a mateřské, se týká jen pravidelných měsíčních splátek).

  Viz paragraf 30a, zákon o státní sociální podpoře:

  § 30a

  (1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

  Po porodu, tedy na Úřad práce nahlásíte narození druhého dítěte, a během následujícího měsíce, byste měla dostat zbytek prvního rodičovského příspěvku. Tedy nejdříve někdy v průběhu ledna 2024.

  Pokud máte u druhého dítěte nárok na PPM, pak je u vás možné stanovit vyměřovací základ, a je tedy i nárok na tento jednorázový doplatek rodičovské.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď