Žádost o příspěvek na bydlení – kdo může podat žádost?

Otázka

Dobrý den, mohla bych se zeptat, jestli je možné žádat o příspěvek na bydlení, když nájemní smlouva je na partnera a já se synem jsme psaní jako osoby spolubydlící, ale smlouvy na elektřinu a plyn jsou psané na mě?

Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Vyřešeno
, , Vendy 2 roky 1 Odpověď 969 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Nárok na příspěvek na bydlení, má pouze vlastník bytu, nebo nájemce nebo ten, kdo má sjednánu například podnájemní smlouvu na celý byt.

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 24, odstavec 2:

  (2) Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá. Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela, pokud nárok na příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Za vlastníka bytu se pro účely tohoto zákona považuje i osoba, která užívá byt na základě služebnosti užívání celého bytu. Za nájemce bytu se pro účely tohoto zákona považuje i podnájemce celého bytu, který byt užívá se souhlasem vlastníka bytu. Pro účely tohoto zákona, jde-li o podnájemní vztah, nájemce vstupuje do práv a povinností vlastníka bytu a podnájemce do práv a povinností nájemce bytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní právo. Za dobu trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení považuje i doba od zániku členství v bytovém družstvu do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu.

  V případě, že byste byli manželé, pak je možné, aby i vám vznikalo nájemní právo, i když by smlouva byla psaná jen na manžela (dle paragrafu 745 a 746, občanského zákoníku). Pokud ale nejste manželé, pak je nájemcem bytu pouze váš partner, a o příspěvek na bydlení tedy může žádat pouze on.

  Ve vašem případě, je tedy nutné, aby žádost o příspěvek podával partner, nebo aby případně došlo ke změně nájemní smlouvy, abyste byla nájemcem i vy.

  Pokud bude podávat žádost partner, pak by nemělo vadit, že je elektřina/plyn psaná na vás. V žádosti budete uvedena i vy, jako společně posuzovaná osoba.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď