Výpočet pravděpodobného výdělku pro podporu v nezaměstnanosti

Otázka

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, jak řešit mou situaci.

Od 1. 9. 2012 jsem nastoupila do zaměstnání na dobu neurčitou. V lednu 2018 jsem z důvodu těhotenství šla na rizikové těhotenství (z důvodu 12ti hodinových směn), pobírala jsem v tu dobu peněžitou pomoc při mateřství. 5. 9. 2019 jsem porodila a poté dobírala ještě dovolenou z práce, před rodičovským příspěvkem.

Po ukončení rodičovské, což bylo k 31. 5. 2022, jsem měla od 1. 6. 2022 nastoupit zpět do předchozí práce, nicméně kvůli firemní lékařce z důvodu vysokého tlaku, jsem byla 15 dní v neschopnosti.

Poté jsem nastoupila na pět směn a musela jít na ošetřovačku z důvodu nemoci dítěte.

Bohužel mi vypadlo přes léto důležité hlídání, podala jsem tedy výpověď z důvodu péče o dítě do tří let dle paragrafu 5c zákoníku práce.

Zapsala se na úřadu práce a požádala o podporu, k čemuž je jako jeden z mála dokumentů potřeba od účetní potvrzení pravděpodobného čistého výdělku.

A má otázka tedy je, z čeho to paní účetní počítá? Volala jsem na úřady, i inspektorát práce a bohužel mi nikdo neporadil.

Firemní účetní mi vypočetla cca 15000,- což mi přijde nízká částka, když se to počítá z kvartálu (u sebe tedy nevím z jakého, myslela jsem si, že se to počítá tedy z kvartálu před rodičovskou, když jsem neodpracovala 21 dní). Navíc průměrná mzda u mě byla dříve přes 20 000.

Ráda bych teda, zda by mi někdo dokázal odpovědět, jelikož účetní ve firmě se s tímto případem nikdy nesetkala a jen mi řekla, že to zadala do systému a toto ji vyšlo.

Nástup po rodičovské byl tedy od 1. 6. 2022 a ukončeno bylo 7. 7. 2022 přičemž 15 dní jsem byla v neschopnosti, pět dní v práci a poté devět dní na ošetřovačce.

Počítá se to tedy za měsíc červen? I přesto, že jsem neodpracovala celý měsíc? Bohužel už nevím na koho jiného se obrátit.

Děkuji za brzkou odpověď a přeji krásný den.

Vyřešeno
, Monika 2 roky 1 Odpověď 1813 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Výše podpory v nezaměstnanosti, se určuje na základě průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním ukončeném zaměstnání (pouze ve specifických případech, kdy není možné určit průměrný výdělek, se vychází z průměrné mzdy v ČR, to ale není váš případ).

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 50 (a případně i paragraf 51):

  § 50

  (1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů;

  Průměrný výdělek, je něco úplně jiného, než průměrná mzda. Průměrný výdělek, se od průměrné mzdy může i docela dosti lišit, záleží mimo jiné i na konkrétním období, za jaké se určuje.

  Postup výpočtu průměrného výdělku, je určen v zákoníku práce. Viz zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 351 až 362 – viz například zde.

  Průměrný výdělek se určuje z předchozího kalendářního období (pouze v případě, že by pracovní poměr začal až v aktuálním čtvrtletí, tak se postupuje jinak). U vás, pokud byl pracovní poměr ukončen k 7. 7. 2022, by se měl průměrný výdělek určovat na základě 2 čtvrtletí, tedy z měsíců duben až červen 2022.

  Vzhledem k tomu, že jste ale v tomto období (duben – červen), neodpracovala alespoň 21 dní, tak se u vás namísto průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek.

  Viz paragraf 355, zákoník práce:

  § 355

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Pravděpodobný výdělek, který vám v práci měli spočítat, by měl vycházet z toho, co máte uvedeno v pracovní smlouvě, z toho, jaké mzdy byste dosáhla, pokud byste standardně pracovala po celou dobu.

  Pravděpodobný výdělek, se určí jako hrubý, a z něj se pak běžným způsobem (sociální, zdravotní, daně) spočítá ten čistý, který potřebuje znát Úřad práce. V pravděpodobném výdělku, nemusí být například zohledněny různé „bonusy/prémie“, apod.

  Záleží tedy na tom, co přesně máte stanoveno v pracovní smlouvě, ve mzdovém výměru, jaká je „obvyklá“ mzda pro vaši pracovní pozici u vašeho zaměstnavatele, nakolik se na vaší mzdě podílí různé nenárokové příplatky, apod.

  Pokud máte za to, že vám mzdová účetní spočítala pravděpodobný výdělek chybně, pak je to nutné řešit přímo s ní. Za správnost výpočtu odpovídá ona.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď