Ukončení rodičovské dovolené, bez ztráty rodičovského příspěvku?

Otázka

Dobrý den,

Jsem na rodičovské dovolené, která by mi měla skončit až za cca 9 měsíců. Dostala jsem ale nabídku od zaměstnavatele, abych se vrátila do zaměstnání dříve – nabízí mi podstatné zvýšení platu.

Chtěla bych tedy ukončit rodičovskou dovolenou, ale současně bych nechtěla přijít o zbytek rodičovského příspěvku.

Zajímalo by mě, co můžu a nemůžu dělat? Jaký bude pro mě nejlepší postup ukončení rodičovské dovolené?

Děkuji

Vyřešeno
, Kateřina H. 2 roky 1 Odpověď 915 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená, jsou dvě nezávislé věci. Není žádný velký problém s tím, že byste ukončila rodičovskou dovolenou, a dále čerpala rodičovský příspěvek.

  Rodičovská dovolená, řeší vztah mezi vámi a zaměstnavatelem. Jedná se o pracovní volno bez náhrady mzdy. Rodičovská dovolená končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte, může být ale i kratší.

  Pokud se se zaměstnavatelem domluvíte na zkrácení rodičovské dovolené, pak je to jen na vás.

  To, jestli jste nebo nejste na rodičovské dovolené, nemá žádný vliv na nárok na rodičovský příspěvek. Předpokladem pro nárok na rodičovský příspěvek, je zajištění řádné celodenní péče o nejmladší dítě v rodině. A to až do jeho maximálně 4 roků (nebo do vyčerpání celé částky RP).

  Na rodičovský příspěvek můžete mít nárok i v době, kdy chodíte do zaměstnání (nebo můžete mít během rodičovské dovolené nějakou brigádu, přivýdělek nebo podnikat). To jestli máte nějaké příjmy, nebo v jaké výši, se u rodičovského příspěvku nesleduje.

  U rodičovského příspěvku je podstatné zajištění péče o dítě. To je možné například tak, že dítě už bude chodit do školky (u dětí nad 2 roky, není omezení na maximální dobu ve školce). Nebo se o dítě může starat někdo jiná (jiná dospělá osoba).

  Viz. zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995, paragraf 31, odstavec 3:

  (3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže

  a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci,

  e) rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o případy uvedené v písmenu a), v době, kdy je výdělečně činný nebo je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání (§ 12 až 15), s výjimkou studia za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil;

  docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.

  Můžete tedy ukončit rodičovskou dovolenou, chodit do zaměstnání, dostávat výplatu, a při tom vám bude dále vyplácen rodičovský příspěvek, až do té doby, než bude vyčerpána celá částka.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď