Z jakého příjmu bude vypočtena výše podpory v nezaměstnanosti?

Otázka

Dobrý den, pracovala jsem několik let na HPP ve služebním úřadu. Byla jsem přes 500 dnů v pracovní neschopnosti.

Během nemoci jsem byla převedena na jinou práci, kterou jsem, z důvodu nemoci, nevykonávala.

Skončila jsem na vlastní žádost v zaměstnání ze zdravotních důvodů.

Zajímalo by mne, z jakého příjmu bude vypočtena výše podpory v nezaměstnanosti, z posledního dosaženého, nebo z příjmu, kterého bych dosáhla, pokud bych pracovala na převedeném místě?

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, Marie 2 roky 1 Odpověď 705 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek, za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí, v posledním ukončeném zaměstnání.

  Váš poslední dosažený příjem, před začátkem dlouhodobé pracovní neschopnosti, je tedy pro výpočet podpory v nezaměstnanosti irelevantní (nehraje žádnou roli). Příjem během neschopenky (nemocenské dávky), také nemají žádný význam pro výpočet podpory.

  Viz paragraf 50, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.:

  § 50

  (1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

  Výpočet podpory, by se měl provést na základě průměrného čistého měsíčního výdělku, z posledního kalendářního čtvrtletí.

  Určení průměrného výdělku se řídí zákoníkem práce. Ten pamatuje na situace, kdy zaměstnanec v posledním kalendářním čtvrtletí nepracoval.

  Pokud v rozhodném období nebylo odpracováno alespoň 21 dní (směn), pak se na místo průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek.

  Tj. zjednodušeně to, co byste si vydělala, pokud byste pracovala. Pravděpodobný výdělek, by tedy vycházel z vaší aktuální pracovní smlouvy a aktuálního pracovního zařazení (počítal by se ze mzdy/z platu, který máte nyní).

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 355:

  § 355

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď