Přechod z rodičovské dovolené na mateřskou

Otázka

Dobrý den, momentálně pobírám rodičovský příspěvek na první dítě (2 roky), a během 14 dní bych měla nastoupit na mateřskou dovolenou.

Papír k nástupu odevzdám v zaměstnání a je potřeba jít na sociálku pozastavit rodičovskou nebo si to řeší zaměstnavatel?

Děkuji

Vyřešeno
, , , Kristýna 2 roky 1 Odpověď 942 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Žádost o peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“), si vyřizujete u svého zaměstnavatele. Váš lékař, by vám měl vystavit příslušný dokument, který předáte zaměstnavateli. Ten do něj doplní všechny potřebné údaje ohledně vyměřovacího základu, a následně jej předává na ČSSZ (resp. místně příslušnou OSSZ).

  Rodičovský příspěvek spadá pod sociální dávky, a vyplácí vám ho Úřad práce. Zde platí obecná povinnost, že všechny změny (jakékoliv, které mají nějaký vztah, k sociálním dávkám), je nutné hlásit do 8 dní. Změny je možné hlásit osobně, elektronicky či písemně.

  Viz paragraf 61, zákon o státní sociální podpoře:

  § 61

  (1) Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu.

  Nárok na rodičovský příspěvek zaniká ve chvíli, kdy se vám narodí další dítě a/nebo ve chvíli, kdy vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

  Takže pokud v květnu 2022, již budete mít nárok na PPM, tak v daném měsíci nemáte nárok na rodičovský příspěvek (nárok by byl jen v případě, že by PPM byla velmi nízká, pak je případně nárok na rozdíl).

  Viz paragraf 30b, zákon o státní sociální podpoře:

  (3) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu 53i).

  Pokud jste do konce dubna 2022, nestihla vyčerpat celou částku rodičovského příspěvku (300 000 Kč na jedno dítě), pak si po narození druhého dítěte můžete podat žádost o jednorázové vyplacení zbylé, nevyčerpané částky od Úřadu práce.

  Viz paragraf 30a, zákon o státní sociální podpoře:

  § 30a

  (1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď