Potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku pro úřad práce u DPP a DPČ

Otázka

Dobrý den,

Prosím, jak se počítá čistý průměr na potvrzení pro úřad práce u zaměstnanců na dohodu?

Konkrétně DPČ se sazbou 300,- Kč/hod. Dohoda uzavřena od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2022.

V textu dohody je uvedeno, že práce bude prováděna nepravidelně dle potřeby zaměstnavatele, maximálně v rozsahu 400 hodin za celé období.

Za 2. čtvrtletí 2022 bylo odpracováno 44 hodin a zúčtovaná částka 13.200,- hrubého.

Vyřešeno
, , Jana 1 rokem 1 Odpověď 3035 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  2

  Průměrný čistý měsíční výdělek, pro potřeby Úřadu práce, se určuje na základě průměrného hrubého výdělku.

  Postup určení průměrného hrubého výdělku, je stanovený v zákoníku práce (paragraf 351 až 361).

  Průměrný hrubý hodinový výdělek se zjišťuje na základě skutečně odpracovaných hodin, a hrubé mzdy. Obvykle se vychází z posledního (ukončeného) kalendářního čtvrtletí. U vás by to tedy bylo 300 Kč/hodina, tak jak je dojednáno ve smlouvě DPČ.

  Tento průměrný hrubý hodinový výdělek, se následně přepočítává na průměrný měsíční výdělek.

  Pokud by v DPČ byla dohodnuta konkrétní týdenní pracovní doba (např. 20 hodin/týden), pak by se průměrný hodinový výdělek násobil 20 a to celé koeficientem 4,348 (průměrný počet týdnů v měsíci). Výsledkem by byl průměrný hrubý měsíční výdělek.

  Pokud ale není sjednána pravidelná týdenní pracovní doba, ale jedná se pouze o nepravidelnou práci, pak se pro určení průměrné týdenní pracovní doby, použije posledních 52 týdnů. Tj. počet hodin odpracovaných celkem za poslední rok, se vydělí počtem týdnů a z toho vznikne průměrná týdenní pracovní doba.

  Tak se pak obdobně použije pro výpočet = průměrný hrubý hodinový výdělek x průměrná týdenní pracovní doba x 4,348 = průměrný hrubý měsíční výdělek.

  Z průměrného hrubého měsíčního výdělku, se pak běžným postupem spočítá ten čistý (sociální a zdravotní pojištění, daň, atd.).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď