Počítá se vždy podpora v nezaměstnanosti za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí?

Otázka

Dobrý den, v září 2021 jsem ukončila pracovní poměr na plný úvazek, kde jsem pracovala 4 roky a měla slušný příjem.

Jelikož mně byla nabídnuta lepší pracovní pozice, nastoupila jsem okamžitě, tedy v říjnu 2021 do nového zaměstnání na zkušební dobu do 31. 12. 2021.

Jelikož ale má lepší pracovní pozice byla odložena z důvodu stavebních prací, po domluvě jsem souhlasila vzít poloviční úvazek se značně horším pracovním zařazením a s výhledem na očekávanou dobrou pozici po ukončení stavby.

Jelikož stavební práce nebyly i z důvodů epidemiologické situace dokončeny, skončila jsem pracovní poměr k 31. 12. 2021.

Na UP mně bylo oznámeno, že podpora v nezaměstnanosti nebude vypočítána ze 3. čtvrtletí, jelikož se nejednalo o poslední ukončené zaměstnání. Je to správný postup, popř. jak se mohu bránit?

Děkuji

Vyřešeno
, Marcela 2 roky 1 Odpověď 681 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Podpora v nezaměstnanosti, se nemusí vždy počítat jen z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí. Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je rozhodující především průměrný čistý měsíční výdělek z posledního zaměstnání.

  Váš příjem z jiného, než posledního ukončeného zaměstnání, je pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, zcela irelevantní.

  Viz. zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 50:

  § 50

  (1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

  Viz výše, v zákoně o zaměstnanosti, se vůbec nemluví o tom, že by se musel použít průměrný výdělek za poslední kalendářní čtvrtletí, ale mluví se o tom, že se použije průměrný výdělek, který byl naposledy používán v posledním zaměstnání.

  Postup určení průměrného výdělku, je stanoven v zákoníku práce. Zde je sice uvedeno, že je průměrný výdělek stanoven za poslední ukončení kalendářní čtvrtletí – neplatí to ale vždy.

  V zaměstnání vám logicky nemohou stanovit průměrný výdělek, za čtvrtletí, kdy jste tam nepracovala.

  Pokud jste v zaměstnání začala pracovat až v říjnu 2021, pak se vám v tomto zaměstnání určuje průměrný výdělek až z tohoto 4 čtvrtletí.

  Viz paragraf 354 a 355, zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

  § 354

  (1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.

  (2) Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.

  (3) Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.

  (4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).

  § 355

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď