Nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení nemocenské

Otázka

Dobrý den, mám dotaz ohledně mého nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti (380 dnů). S koncem mé nemocenské mi skončí i můj současný pracovní poměr (výpověď daná mnou).

Je možné za této situace nastoupit na úřad práce a mít nárok na podporu v nezaměstnanosti? Před nástupem na PN jsem pracovala 6 let zpětně bez přestávek na klasický HPP.

Předem děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , , Jana P. 2 roky 1 Odpověď 2667 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Na podporu v nezaměstnanosti můžete mít nárok, pokud jsou splněny podmínky, které určuje příslušný zákona (jedná se především o zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.).

  Skutečnost, že jste více než rok (380 dní) nepracovala v zaměstnání a byla na neschopence, nemusí být důvodem, proč byste neměla mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je minimální doba účasti na důchodovém pojištění v rozsahu 12 měsíců za poslední dva roky.

  § 39

  (1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

  a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,

  Účast na důchodovém pojištění, vzniká během zaměstnání (jsou určité výjimky, jako je například práce na dohodu s nízkým příjmem apod.). Nebo při podnikání. Případně se pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, započítává i náhradní doba zaměstnání (náhradní doba důchodové pojištění).

  Jako náhradní doba pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, se započítává i doba v pracovní neschopnosti, po skončení zaměstnání.

  Na podporu v nezaměstnanosti byste tedy měla nárok i v případě, že by vám nejprve skončil pracovní poměr, a vy následně (do 7 dní) nastoupila na neschopenku, a byla v pracovní neschopnosti déle než 1 rok.

  Ve vašem případně, kdy jste po celou dobu pracovní neschopnosti byla zaměstnaná (byť jste poslední cca rok fakticky nepracovala), by měl být zcela určitě nárok na podporu v nezaměstnanosti.

  Resp. pro nárok na podporu, musí být splněny i další podmínky – musíte se na Úřadu práce zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání a musíte plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání.

  Nesmíte již dále být v pracovní neschopnosti. Nesmíte vykonávat nějaké jiné zaměstnání (nebo jinou výdělečnou činnost), které by kolidovalo s podmínkami. Nesmíte pobírat starobní důchod, atd. – těch dalších omezení je tam celá řada (ale nepředpokládám, že by se vás týkaly).

  Co se týká výpočtu samotné podpory v nezaměstnanosti, tak tam bude záležet na více faktorech. Mimo jiné i na důvodu pro ukončení pracovního poměru. Píšete, že výpověď jste dala vy – pokud by to bylo bez „vážného důvodu“ (paragraf 5, odstavec c, zákona o zaměstnanosti), pak se podpora krátí. Roli hrají i další faktory, které neznám.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď