Jednorázový příspěvek na dítě 5000 korun – rozhodný příjem 1 milión korun

Otázka

Dobrý den, naše rodina (domácnost) je matka, otec a tři nezletilé děti do 18 let. Celkový hrubý příjem rodiny za rok 2021 je jeden milión a padesát tři tisíce.

V zákoně o jednorázovém příspěvku 5000,- Kč na dítě je uveden rozhodný příjem rodiny do jednoho milionu korun hrubého.

Ze zákona však není patrné, jak je to s nárokem, pokud mám děti tři. Má nárok na příspěvek druhé a třetí dítě nebo žádné?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
Pavel L. 2 roky 1 Odpověď 475 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Na jednorázový příspěvek na dítě, má nárok každé dítě, které bude splňovat podmínky. Mezi hlavní podmínky patří věk (dítě k 1. 8. 2022 nedovršilo 18 roků) a dále příjmy (celkový hrubý příjem rodiny za rok 2021 nepřekračuje 1 milión korun).

  Pokud všechny vaše 3 děti splňují podmínku věku, ale současně je v rodině příjem nad 1 milión korun, pak na příspěvek nemá nárok ani jedno z dětí.

  Viz odstavec 2, paragraf 2, zákon o jednorázovém příspěvku na dítě (zákon číslo 196/2002 Sb.):

  (2) Nárok na příspěvek má dále dítě neuvedené v odstavci 1, které má na území České republiky trvalý pobyt a bydliště a ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku nebo se narodilo ode dne 2. srpna 2022 do konce roku 2022, pokud rozhodný příjem posuzovaných osob, s nimiž dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, v roce 2021 nepřesáhl 1000000 Kč.

  Mezi příjmy, které rozhodují o nároku na příspěvek, spadají především tyto příjmy:

  1) U zaměstnanců se jedná o hrubou mzdu (vyměřovací základ pro odvod pojistného – viz evidenční list od zaměstnavatele)

  2) U OSVČ se jedná o dílčí základ daně

  3) U OSVČ v paušálním režimu, se jako příjem počítá minimálně polovina z průměrné mzdy, tj. 18 900 Kč

  4) Započítají se i příjmy z nájmu

  5) Započítají se i příjmy ze zahraničí obdobné výše uvedeným

  6) Započítají se i další příjmy podle zákona o daních z příjmů (kromě výher v hazardních hrách či z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, sportovních soutěží a soutěží).

  7) Mezi příjmy, se započítají i nemocenské dávky (nemocenská, mateřská, ošetřovné, atd.), důchodové dávky (všechny typy důchodů), podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, rodičovský příspěvek a jiné

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď