Neschopenka v novém zaměstnání – nárok na podporu během nemoci

Otázka

Dobrý den v únoru roku 2023 mi skončila neschopenka po 360 dnech.

V únoru 2023 sem šel na UP a červenci sem nastoupil do nového zaměstnání.

Měl bych jít na operaci. A má otázka je jestli mám nárok na podporu v nemoci. Do práce bych se měl vrátit za 4 měsíce.

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, , , Jan S. 2 měsíce 1 Odpověď 121 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Pokud jste nyní zaměstnaný v zaměstnání, kde vám vzniká účast na nemocenském pojištění (pracovní nebo služební poměr; případně i práce na dohodu DPČ s příjmem od 4000 Kč měsíčně nebo na dohodu DPP s příjmem nad 10 000 Kč měsíčně), pak byste měl mít nárok na neschopenku podle běžných podmínek.

  Bude zde pouze omezení, které se týká maximální doby, po kterou budete mít nárok na nemocenské dávky.

  Maximální podpůrčí doba (doba, po kterou jsou vypláceny nemocenské dávky), je omezena na 380 dní, od začátku neschopenky.

  Viz zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 26, odstavec 1:

  (1) Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne; podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud se dále nestanoví jinak. V období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené karantény.

  Současně ale platí, že od těchto až 380 dní, se odečítají všechny předchozí pracovní neschopnosti (případně i ty, u kterých už nebyl nárok na nemocenské dávky), které spadají do období předchozích 380 dní.

  Pokud jste u předchozí pracovní neschopnosti vyčerpal celou podpůrčí dobu, pak nyní nebudete mít nárok na dalších 380 dní, ale na kratší dobu.

  Záleží na tom, kdy přesně bude začínat další neschopenka, a kdy přesně jste nastoupil do nového zaměstnání. A také na tom, jak dlouho budete v pracovní neschopnosti.

  Měl byste tedy mít nárok na neschopenku a nemocenské dávky, nemusí to ale být po celou dobu, co budete v pracovní neschopnosti.

  Abyste měl nárok na dalších 380 dní placené neschopenky, tak byste nejprve musel v novém zaměstnání pracovat alespoň 190 kalendářních dní.

  Viz zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.), paragraf 26, odstavec 1:

  (2) Vznikl-li nárok na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, započítávají se do podpůrčí doby uvedené v odstavci 1 doby předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti; tento zápočet se provede i v případě, že předchozí dočasná pracovní neschopnost byla uznána pro jinou pojištěnou činnost. Předchozí období dočasné pracovní neschopnosti se započítávají do podpůrčí doby, i když při nich nemocenské nenáleželo. Věta první a druhá se nepoužije v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď