Výpověď pro nadbytečnost po rodičovské dovolené

Otázka

Dobrý den,

jsem na 3 leté rodičovské dovolené. Dcera se narodila 25. 10. 2018 a ke dni 26. 10. 2021 dostanu výpověď pro nadbytečnost s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Dále výpověď obsahuje 3 platy jako odstupné.

Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce a můj pracovní poměr končí tedy ke dni 30. 12. 2021.

Moje otázka zní, ke kterému dni se musím hlásit na Úřad práce? Ve výpovědní lhůtě mi půjde normální plat?

Předem moc děkuji a odpověď.

Vyřešeno
, , , Barbora T. 3 roky 1 Odpověď 482 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Během výpovědní lhůty, můžete buď ještě dva měsíce pracovat, nebo vás zaměstnavatel může nechat doma. Pak by se jednalo o překážku na straně zaměstnavatele, a vy máte nárok na náhradu mzdy.

  V každém případě, máte od 26. 10. 2021 nárok na běžnou mzdu (resp. její náhradu), až do skončení zaměstnání.

  Měl by vám také vznikat nárok, na část dovolené (tu si buď vyčerpáte před koncem pracovního poměru, nebo vám ji zaměstnavatel musí proplatit na konci zaměstnání).

  Na Úřad práce, byste měla jít do 3 pracovních dní, od skončení pracovního poměru. Pokud vám pracovní poměr skončí ke konci roku 2021, pak by to bylo do 5. 1. 2022.

  Na Úřad práce, byste měla jít, už minimálně s ohledem na to, že jinak byste si musela platit zdravotní pojištění sama. Není to ale vaše povinnost.

  Pokud na Úřad práce půjdete do 3 pracovních dní, tak vás zaevidují jako uchazeče o zaměstnání ke konci vašeho zaměstnání (tj. od 1. 1. 2021).

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 26:

  § 26

  (1) Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.

  Pokud na Úřad práce půjdete třeba až za měsíc (nebo i později – je to jen na vašem rozhodnutí), tak byste si musela sama zaplatit zdravotní pojištění. V roce 2021 je to 2052 Kč měsíčně. V roce 2022 to může být i více (pokud se bude zvyšovat minimální mzda od 1. 1. 2022).

  Na Úřadu práce budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je zde sice podmínka „minimální odpracované doby“ (doby účasti na důchodovém pojištění), v rozsahu 12 měsíců za poslední dva roky. Vám se ale do „odpracované“ doby započítává i rodičovská dovolená.

  První tři měsíce, ale na Úřadu práce nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.
  Podpora v nezaměstnanosti, se nevyplácí po dobu, za kterou jste dostala odstupné. (u vás 3 měsíce)

  Viz paragraf 44a, zákona o zaměstnanosti:

  § 44a

  Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.

  O podporu tím nepřijdete, jen vám začne být vyplácena později. Namísto toho, abyste dostávala podporu od 1 do 5 měsíce nezaměstnanosti, ji případně můžete dostávat od 4 do 9 měsíce nezaměstnanosti.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď