Výpověď po skončení rodičovské dovolené a nárok na podporu

Otázka

Dobrý den,

chtěla bych se vás zeptat mých možností návratu do práce po rodičovské dovolené.

Dne 27. 9. 2021 jsou synovi 3 roky a já bych se měla vrátit do práce, ale ta práce už v mém městě není. Z toho vyplývá, že bych měla dostat výpověď (s dohodou nebudu souhlasit).

Takže teď, když mi pošlou výpověď, tak začíná od 1. 10. 2021 běžet dvouměsíční výpovědní lhůta?

Tím pádem když se přihlásím na pracovní úřad, tak mi podporu budou vyplácet z předpokládaného výdělku?

A když budu vedená na úřadu práce, tak můžu pobírat jak podporu v nezaměstnanosti tak rodičák, který mám prodloužený do konce dubna 2022?

Vyřešeno
, , Petra M. 3 roky 1 Odpověď 491 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pokud by vám po návratu z rodičovské dovolené, dal zaměstnavatel výpověď, tak je zde opravdu výpovědní doba 2 měsíce.

  Po tyto dva měsíce, jste ale stále zaměstnancem. Na Úřad práce, byste tedy šla až po skončení výpovědní doby.

  Po dobu výpovědní doby, pokud by vám zaměstnavatel nemohl přidělit práci (pokud to chápu dobře, tak došlo ke zrušení provozovny?), tak by se jednalo o překážku na straně zaměstnavatele.

  Po ty dva měsíce, byste tedy měla nárok na náhradu mzdy, z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. Měla byste dostávat 100% mzdy, kterou máte dojednánu v pracovní smlouvě.

  Na konci výpovědní doby, by vám zaměstnavatel měl vyplatit poslední mzdu a současně i odstupné.

  Vzhledem k rodičovské dovolené (jste zřejmě zaměstnancem více než 2 roky), by to mělo být odstupné ve výši 3 násobků průměrného měsíčního výdělku.

  Následně byste pak mohla jít na Úřad práce. Na podporu v nezaměstnanosti, ale nebudete mít hned nárok.

  První 3 měsíce na Úřadu práce, byste nedostávala podporu v nezaměstnanosti. Za tyto 3 měsíce byste měla dostat odstupné.

  Podpora v nezaměstnanosti, by vám náležela až od 4 měsíce na ÚP. Tj. reálně byste první podporu v nezaměstnanosti, dostala až pátý měsíc, od skončení zaměstnání (podpora se vyplácí zpětně, vždy až v následujícím měsíci, za který náleží).

  Doba, po kterou vám následně bude vyplácena podpora (zřejmě 5 měsíců) se tím ale nijak nezkracuje.

  Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 44a:

  § 44a

  Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.

  Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok, i v době, kdy je vám ještě vyplácen rodičovský příspěvek.

  Pozor ale na to, že na Úřad práce, musíte jít do 3 pracovních dní od skončení zaměstnání. Pak by se výše podpory, opravdu mohla odvíjet od vašeho průměrného příjmu (příjem během výpovědní doby).

  Pokud byste šla na Úřad práce až později, tak by se to vzhledem k čerpání rodičovského příspěvku bralo tak, že po skončení zaměstnání, jste se vrátila k péči o dítě. Pak by se podpora odvíjela jen od průměrné mzdy v ČR, a byla by jen velmi nízká

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď