Výpočet podpory v nezaměstnanosti po výpovědi ve zkušební době

Otázka

Dobrý den, rád bych se zeptal na výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v mojí situaci.

Ukončil jsem pracovní poměr k 15. 1. 2021. V tomto zaměstnání jsem pracoval 5 roků a jednalo se o ukončení dohodou.

Hned od dalšího pracovního dne, tj. od 18. 1. 2021 jsem nastoupil do nového zaměstnání. Bohužel, v nové práci, to vůbec nedopovídá tomu, co mi bylo slíbeno. A tak chci toto zaměstnání ukončit ještě ve zkušební době, asi ještě tento týden.

Pak asi budu muset jít na Úřad práce, protože zatím nemám nic jiného, kam bych nastupoval.

Zajímalo by mě, z čeho se bude počítat podpora v nezaměstnanosti? Bude to z nějakého průměru i z toho předchozího zaměstnání? Nebo jen z toho, co mám teď ve zkušební době v novém zaměstnání. Tam jsem sotva 14 dní a výplatu jsem ještě ani nedostal.

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, Zdeněk K. 3 roky 1 Odpověď 711 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Výpočet výše podpory se odvíjí od příjmů (průměrného čistého výdělku), v posledním ukončeném zaměstnání. Týká se to i situace, kdy v novém zaměstnání pracujete jen krátkou dobu a jste ve zkušební době. Vždy je to poslední zaměstnání.

  Viz paragraf 50, zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb.:

  § 50

  (1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů; pokud se u něho tyto pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů.

  Pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti se zpravidla používá průměrný výdělek, který se určuje na základě příjmu, za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí.

  Ve vašem případě, se ale průměrný výdělek nedá použít, protože jste u nového zaměstnavatele jen krátkou dobu (méně než 21 odpracovaných dní). V takovém případě se dá podle zákoníku práce použít pravděpodobný výdělek.

  Viz paragraf 355, Zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

  § 355 Pravděpodobný výdělek

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Takže výše podpory v nezaměstnanosti, po skončení vašeho aktuálního zaměstnání, kde jste ve zkušební době, se započítá na základě pravděpodobného výdělku.

  Nebo pokud budete pracovat alespoň 21 dnů, pak by se použil průměrný výdělek z aktuálního zaměstnání.

  Nárok na podporu budete mít v každém případě, protože splňujete podmínku minimální odpracované doby 12 měsíců za poslední 2 roky. Měl byste mít nárok na podporu v plné výši – tj. 65% první dva měsíce, 50% druhé dva měsíce a 45% po zbytek doby.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď