Výpočet podpory v nezaměstnanosti po neschopence v roce 2021

Otázka

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou poprosit o tři doplňující informace k výpočtu podpory:

1. Pokud skončím zaměstnání bez nároku na odstupné (a splním podmínky pro přiznání podpory) v polovině měsíce, např. 14. a hned následující den se přihlásím na ÚP, dostanu podporu i za část měsíce (tj. od 15)?

2. Při výpočtu podpory se vychází z průměrné čisté mzdy u posledního zaměstnavatele. Kolik posledních platů se do tohoto průměru zahrnuje?

3. Když mi například 11. skončí neschopenka, a po jejím skončení si vyberu 8 dní dovolené, tj. do 19. a k tomuto datu ukončím pracovní poměr, bude se podpora počítat z těch 8 dnů, kdy jsem měla dovolenou, nebo z nemocenské nebo z čeho vlastně?

Předem děkuji

Vyřešeno
, , , Veronika K. 3 roky 1 Odpověď 567 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  K vašim dotazům:

  1) Po skončení zaměstnání, byste měla do 3 pracovních dní, zajít na Úřad práce. Pak vás na úřadu zaevidují, jako uchazeče o zaměstnání, k datu ukončení zaměstnání. Pokud byste šla na úřad práce později, tak to v zásadě ničemu nevadí, jen byste pak byla vedená, jako uchazeč o zaměstnání, až od data návštěvy na ÚP.

  Nárok na podporu v nezaměstnanosti, máte případně od data, zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání (pokud jsou splněny příslušné podmínky).

  Pokud byste byla na ÚP například 15. 9. 2021, a budete mít nárok na podporu po dobu 5 měsíců, tak byste ji měla v období 15. 9. 2021 až 14. 2. 2022.

  Takže v říjnu by vám pak byla vyplacena poměrná část podpory za 15. 9. až 30. 9. 2021. V listopadu pak podpora za měsíc říjen, …., a nakonec v březnu 2022, byste dostala poměrnou část podpory za únor 2022 (za 1. 2. až 14. 2. 2022)

  2) Podpora v nezaměstnanosti, se nevypočítává z průměrné čisté mzdy. To je poměrně hodně rozšířený omyl. Podpora v nezaměstnanosti, se počítá z průměrného čistého výdělku. A to je trochu něco jiného.

  Průměrný výdělek, se stanoví tak, že se vezme váš hrubý plat/mzda (v rozhodném období), který se dělí počtem skutečně odpracovaných hodin v rozhodném období – což je poslední ukončené kalendářní čtvrtletí.

  Při výpovědi v průběhu září, by to tedy bylo za měsíce duben až červen. Při výpovědi v průběhu října, by to bylo za měsíce červenec až září.

  Zohlední se i různé příplatky, včetně práce přes čas. Stejně tak se zohlední i přesčasové hodiny.

  Výsledný hrubý hodinový výdělek, se násobí počtem hodin (týdenní pracovní doba), kterou máte stanovenu v pracovní smlouvě. A to celé se násobí koeficientem 4,348 (průměrný počet týdnů v roce).

  Výsledkem je průměrný měsíční hrubý výdělek, a z něj se pak už jen dopočítá ten čistý (odečte se sociální, zdravotní, daně).

  Průměrný čistý výdělek se může lišit od průměrné čisté mzdy i o několik stokorun či více (až už směrem nahoru/dolů – závisí to na více faktorech).

  3) Viz bod 2, záleží na tom, kdy budete dávat výpověď, a k jakému datu se bude určovat průměrný výdělek pro účely podpory v nezaměstnanosti.

  Pokud byste v rozhodném období, byla po celou dobu na neschopence, nebo pokud byste během rozhodného období, neodpracovala alespoň 21 dní, pak se nedá použít průměrný výdělek a použil by se místo toho pravděpodobný výdělek – viz paragraf 355, Zákoník práce.

  Nemocenské dávky, a doba v pracovní neschopnosti se pro výpočet průměrného výdělku nedá použít. Stejně tak, se pro výpočet průměrného výdělku, nedá použít náhrada mzdy za dovolenou.

  Tj. vychází se buď z vašich skutečných příjmů v rozhodném období (poslední ukončené kalendářní čtvrtletí). Nebo se vyjde z pravděpodobného výdělku (a ten se odvíjí mimo jiného od toho, co máte v pracovní smlouvě)

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď