Těhotenství ve zkušební době – mám nárok na mateřskou dovolenou?

Otázka

Dobrý den, právě jsem nastoupila do práce, to znamená, že jsem na úplném začátku zkušební doby a zjistila jsem, že jsem ve 3 měsíci těhotenství.

Předtím jsem byla 2 měsíce na úřadu práce a před úřadem práce jsem pracovala v předchozím zaměstnání.

Musím zaměstnavateli sdělit, že jsem těhotná? A pokud ano a ten mě propustí, mám nárok na mateřskou dovolenou? Vztahovala by se na mě ochranná doba 180 dní? Jak dlouho musím být zaměstnaná?

Děkuji za radu

Vyřešeno
, , Monika 2 roky 1 Odpověď 740 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Žádný zákon, vám neukládá povinnost, abyste zaměstnavateli oznamovala, že jste těhotná. Máte v zásadě jen povinnost, nahlásit mu následně začátek mateřské dovolené, což je až v době 6 až 8 týdnů před porodem.

  Během zkušební doby, je z pochopitelných důvodů o těhotenství lepší v práci nemluvit. Během zkušební doby, s vámi může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr v podstatě kdykoliv, bez udání důvodu (i když ani ve zkušební době, vás zaměstnavatel nesmí propustit jen z důvodu těhotenství).

  Po skončení zkušební doby, se na vás (jako těhotnou), už bude vztahovat ochrana v podobě zákazu výpovědi.

  Mohou ale existovat i důvody, proč v zaměstnání těhotenství nahlásit – například v situaci, kdy vykonáváte nějakou práci, která je riziková pro těhotné ženy. Pak máte možnost v zaměstnání požadovat převedení na jinou práci, a zaměstnavatel to dle zákoníku musí umožnit. Pro těhotné ženy, platí i další „výhody“ – nemůže jim být nařízena práce v noci, práce přesčas či delší pracovní cesta.

  Pokud by vám pracovní poměr skončil ještě ve zkušební době, pak po jeho skončení sice je ochranná doba, ale ta není automaticky 180 dní.

  Ochranná doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je totiž „až“ 180 dní. Pokud ale zaměstnání, kde jste byla již těhotná, trvalo kratší dobu, pak ochranná doba odpovídá délce zaměstnání.

  Je tedy otázkou, kdy jste přesně otěhotněla. Pokud bylo těhotenství zahájeno ještě v předchozím zaměstnání, pak je možné, že vám plyne ochranná lhůta již na základě tohoto předchozího zaměstnání. Pak byste mohla mít ochrannou dobu delší – možná i těch 180 dní (část ochranné doby by se vyčerpala za dobu pobytu na ÚP a k tomu by se připočítávala nová ochranná doba na základě aktuálního zaměstnání).

  Pokud bylo ale těhotenství zahájeno během doby, kdy jste byla na Úřadu práce, pak by vám ochranná doba vznikala jen na základě aktuálního zaměstnání, a záleželo by na tom, jak dlouho byste zde pracovala. Tj. pokud byste aktuální práci skončila třeba po 30 dnech, tak je následná ochranná doba, také jen 30 dní.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 15, odstavec 1 a 2:

  (1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

  (2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

  Abyste měla nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), tak v době případného nástupu na mateřskou (6 až 8 týdnů před porodem), musíte splňovat dvě hlavní podmínky:

  1) účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní za poslední dva roky – do účasti na NP, se započítávají všechny kalendářní dny, kdy trval pracovní poměr – jak ten aktuální, tak i případně nějaký předchozí (který spadá do období dvou roků před začátkem PPM).

  2) V době případného začátku mateřské, musíte být účastníkem nemocenského pojištění (zaměstnaná), nebo být alespoň v ochranné době

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď