Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Zdravotní pojištění za vás platí stát, po celou dobu, co jste vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání. Tedy ne jenom po dobu, kdy je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Ale i v době, kdy jste na Úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

  Viz paragraf 7, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997 Sb.:

  § 7

  (1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

  e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání

  Se sociálním pojištěním to ale funguje jinak. Sociální pojištění za vás stát neplatí nikdy. Ani v době, kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, ani když ji nemáte.

  Doba, kdy jste vedený na Úřadu práce a dostáváte podporu v nezaměstnanosti, se ale započítává jako účast na důchodovém pojištění – tj. započítává se do „odpracované“ doby, pro nárok na důchod.

  Může se započítat i doba, kdy jste na Úřadu práce bez nároku na podporu. Tam ale záleží na tom, jak dlouho jste nezaměstnaný. Započítají se maximálně 3 roky, a z toho maximálně 1 rok před 55 rokem. Přičemž se to počítá zpětně od nároku na důchod.

  Tj. pokud jste v průběhu života několikrát nezaměstnaný, tak se vám započítá jen část této doby. Viz zákon o důchodovém pojištěn (zákon číslo 155/1995 Sb.):

  (2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

  a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky – krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď