Konec rodičovské dovolené a nástup do práce

Otázka

Dobrý den, chci se zeptat:

Za dva měsíce mi končí rodičovská dovolená, kontaktovala jsem svého zaměstnavatele, mám smlouvu na neurčito a ten mi sdělil, že má plný stav.

Nabídl jinou pozici nebo odstupné. Musím s tímto postupem souhlasit, nebo mě musí dát zpět na pozici, na které jsem dříve dělala?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
Karin 3 roky 1 Odpověď 619 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Postup vašeho zaměstnavatele je korektní a v souladu se Zákoníkem práce (zákon číslo 262/2006 Sb.).

  Podle zákoníku práce, má zaměstnavatel povinnost umístit vás na stejnou pracovní pozici, pouze po ukončení mateřské dovolené. Ta se bere podobně jako neschopenka, po které (byť by byla dlouhodobější), se také vždy vracíte na stejné pracovní místo.

  § 47

  Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, nebo po skončení doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, nebo po skončení doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

  Ale i po návratu z mateřské/nemocenské – pokud mezitím bylo pracoviště/pracovní pozice zrušena – existuje možnost převedení na jinou práci/pracoviště.

  U rodičovské dovolené, je to pak ještě jinak. Tam není žádná „garance“ původní pracovní pozice.

  Po ukončení rodičovské dovolené, zaměstnavatel nemá povinnost, zařadit vás na stejné pracovní místo. Má jen obecnou povinnost, přidělit vám práci, která odpovídá vaší pracovní smlouvě.

  Po rodičovské vám tedy zaměstnavatel může nabídnout odpovídající zařazení, byť na jiné pracovní pozici, na jiném oddělení, a v určitých případech i na jiném pracovišti. Takové, které je v souladu s tím, co máte uvedeno v pracovní smlouvě.

  Například, pokud byste měla v pracovní smlouvě uvedeny administrativní práce, tak vám zaměstnavatel po rodičovské nemůže nabízet pracovní pozici ve výrobě. Může vám už ale nabídnout nějakou jinou administrativní činnost, na jiném oddělení.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď