Rozhodující příjem pro nárok na porodné

Otázka

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jestli rozhodný příjem, pro výpočet porodného, je V předchozím čtvrtletí, nebo ZA předchozí čtvrtletí.

Jde mi o to, že se mi v květnu 2021 narodila druhá dcera, ale nepřiznali mi nárok na porodné, ačkoli příjmy naší rodiny se vešly do 28 863 Kč.

Důvodem je prý to, že mi v lednu byla vyplacena nemocenská nejen za prosinec, ale i za listopad (protože dřív to sociálka nestihla zpracovat).

Jak je tedy potom možné, že známé, která také rodila v květnu, započítávali do příjmů vrácené daně, když přiznání podávala k poslednímu březnu a výplata proběhla až v dubnu.

Je tedy rozhodný příjem V předchozím kvartálu, nebo ZA předchozí kvartál. Nebo na to existuje dvojí metr?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, , Markéta P. 3 roky 1 Odpověď 524 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  To, jak se posuzují příjmy, v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí, před narozením dítěte), je stanoveno příslušným zákonem (zákon číslo 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře).

  Některé příjmy, se započítají v tom měsíci, kdy byly zaúčtovány (například výplata ze zaměstnání, daňová vratka, apod.). Jiné příjmy, se započítají v tom měsíci, kdy byly skutečně vyplaceny (například zmíněná nemocenská).

  Takže k tomu, na co se ptáte ve svém dotazu = platí oboje. Některé příjmy se počítají „V“ daném čtvrtletí a jiné „ZA“ daný čtvrtletí.

  Viz. paragraf 5, odstavec 3, zákon 117/1995 Sb:

  (3) Zjišťuje-li se rozhodný příjem za rozhodné období, započítávají se příjmy uvedené

  a) v odstavci 1 písm. a) bodu 1 a v odstavci 1 písm. b) bodech 5, 7 až 9 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány,

  b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 a v odstavci 1 písm. b), bodech 1 až 4 a 6, v odstavci 1 písm. c) a v odstavci 1 písm. d), f) až i) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny.

  Pro další informace, doporučuji celé znění paragrafu 5 (je poměrně dlouhý, nebudu ho sem kopírovat celý) – viz např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117#p5.

  Zmíněná nemocenská, spadá pod paragraf 5, odstavec 1, písmeno c = zohlední se v tom měsíci (kalendářním čtvrtletí), kdy byla vyplacena.

  I když vám tedy v lednu 2021, byla vyplacena nemocenská za listopad a prosinec 2020, pro účely posouzení nároku na porodné, se vám to započítá, jako příjem v lednu 2021.

  U vaší známé, se naopak příjem v podobě vrácené daně, započítal podle toho, kdy byl zaúčtován (tj. ne podle toho, kdy byl skutečně vyplacen).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď

Zvolte si svůj obrázek:
Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar