Rodičovský příspěvek a začátek druhé mateřské

Otázka

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a čekám druhé dítě.

Při pro počítání a navýšení na maximální částku rodičovské mi to o měsíc nevychází. Je možné ještě do vybírat zbývající měsíc rodičovské, během pobírání mateřské?

Nebo je možné nástup na mateřskou odložit? Nebo mi zbývající částka propadne?

Děkuji

Vyřešeno
, , , Lenka 3 roky 1 Odpověď 497 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Ještě donedávna, by pro vás tato situace znamenala, že byste opravdu o malou část rodičovského příspěvku přišla. Původně totiž platilo, že nárok na rodičovský příspěvek zanikal ve chvíli, kdy vám vznikl nárok na PPM.

  V měsíci, kdy vám vznikl nárok na mateřskou (PPM), se již vyplácela jen poměrná část rodičovského příspěvku, pokud vám v daném měsíci PPM vyšla nižší, než měsíční částka RP.
  Nástup na mateřskou se také nedá moc odkládat. Mateřská začíná v době 6 – 8 týdnů před porodem.

  Konkrétní datum si volíte sama, po dohodě se svým lékařem. Pokud si datum nezvolíte, tak vám mateřská začne nejpozději od 6 týdne před očekávaným termínem porodu.

  Od 1. 7. 2021 ale začala platit novela zákona o státní sociální podpoře, která tuto situaci s propadnutím části rodičovského příspěvku řeší – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 30a:

  § 30a

  (1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

  Pokud budete mít u druhého dítěte nárok na mateřskou (PPM), a je vám tedy možné stanovit vyměřovací základ, pak si můžete požádat o vyplacení zbývající části rodičovského příspěvku, kterou už nestihnete před začátkem druhé mateřské vyčerpat.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď