Příspěvek na bydlení – jak se posuzuje osoba, která v bytě občas přespí?

Otázka

Přeji hezký den, mám na Vás dotaz ohledně bydlení.

Bydlím už více než rok v nájemním bytě se svou malou dcerkou. Je to necelý rok, co jsem si vyřídila příspěvek na bydlení, který nám velmi finančně pomáhá.

V bytě bydlím jen já a dcera a taky tady máme trvalý pobyt. Ale je to asi půl roku, co jsem si našla přítele, který s námi nebydlí, ale občas u nás v bytě přespí. Trvalý pobyt má v jiné vesnici v domě u svého dědečka. Mohlo by občasné přespání přítele ohrozit můj příspěvek na bydlení?

Pokud vím, tak když se posuzuje příspěvek na bydlení, tak se posuzuje jen dle trvalého bydliště osob na adrese, na kterou se příspěvek vztahuje, nemám pravdu?

Má úřad právo dále pátrat po tom, jestli u mě přítel přespává nebo ne?

Děkuji mnohokrát za odpověď

Vyřešeno
, , Lucie V. 3 roky 1 Odpověď 520 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Trvalé bydliště, již nějakou dobu není rozhodujícím kritériem, pro posuzování osob, u příspěvku na bydlení. Tak tomu bylo dříve.

  Zákon se ale v tomto ohledu minulý rok změnil (v roce 2020). Aktuálně jsou u příspěvku na bydlení, posuzovány všechny osoby, které byt užívají, bez ohledu na to, kde mají trvalé bydliště.

  Viz paragraf 7, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

  (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, vymezené podle zvláštního právního předpisu upravujícího životní a existenční minimum

  V zákoně o životním a existenčním minimu, zákon číslo 110/2006 Sb., paragraf 4 se pak mluví o tomto:

  § 4

  (1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují

  d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

  Záleží tedy na tom, jak často u vás přítel přespává, jestli se podílí na nákladech na společnou domácnost atd. Není zcela striktně určeno, kdy by se váš přítel už měl počítat a kdy ještě dnes. Závisí to na konkrétních okolnostech.

  Navíc důkazní břemeno je zde na vás – pokud se Úřad práce bude domnívat, že váš přítel v bytě žije, pak to bude na něm/na vás, abyste prokázali opak.

  Co se týká Úřadu práce a možnosti nějaké kontroly u vás doma, tak ta je jednoznačně zakotvena v příslušném zákonu, viz: paragraf 65, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo117/1995 Sb.:

  (3) Zaměstnanci orgánu státní sociální podpory jsou oprávněni na základě souhlasu žadatele o příspěvek na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, které osoba a s ní společně posuzované osoby užívají, a to s cílem provádět šetření v místě pro zjištění podmínek nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši. Pokud žadatel o příspěvek na bydlení nebo příjemce příspěvku na bydlení nebo osoba společně posuzovaná nedá souhlas se vstupem do obydlí, nebo znemožní provedení šetření v místě k ověření skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení nebo jeho výši, orgán státní sociální podpory příspěvek na bydlení nepřizná nebo odejme; rozhodnutí o odejmutí může být prvním úkonem ve správním řízení.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď

Zvolte si svůj obrázek:
Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar