Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  1

  Pokud OSVČ (živnostník) přeruší nebo ukončí podnikání, tak může mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, stejně jako zaměstnanci při ukončení zaměstnání.

  Základní podmínka pro nárok na podporu v nezaměstnanosti u OSVČ je stejná, jako u zaměstnanců. A to, že musí mít účast na důchodovém pojištění (placení sociálního), alespoň 12 měsíců za poslední dva roky. Pokud podnikáte alespoň jeden rok, pak byste tuto podmínku měl splňovat.

  Zatímco ale u zaměstnanců, se při výpočtu podpory v nezaměstnanosti vychází z jejich skutečných příjmů (podpora se počítá z průměrné čisté mzdy), u OSVČ je to s výpočtem podpory jinak.

  Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti u OSVČ, je rozhodující vyměřovací základ. Když bych to zjednodušila, tak čím vyšší sociální pojištění OSVČ platí, tím vyšší může mít podporu.

  U OSVČ v režimu paušální daně, byl v roce 2021 stanoven vyměřovací základ 10 191 Kč měsíčně (vychází se z minimálního vyměřovacího základu, zvýšeného o 15%).

  Na základě tohoto vyměřovacího základu, by se vám vypočítala podpora v nezaměstnanosti.

  Když to opět trochu zjednoduším, tak by vám podpora vycházela podobně, jako u zaměstnance s průměrnou čistou mzdou 10 191 Kč.

  V takovém případě by podpora v nezaměstnanosti vycházela takto:

  • První dva měsíce by to bylo 6 625 Kč
  • Další dva měsíce by to bylo 5 096 Kč
  • Zbytek doby by to bylo 4 586 Kč

  Doba, po kterou můžete dostávat podporu v nezaměstnanosti, se pak odvíjí od vašeho věku. Do 50 roků je to 5 měsíců. Od 50 do 55 roků je to 8 měsíců. Nad 55 roků je to pak 11 měsíců.

  Před tím, než půjdete na Úřad práce, je ale nutné přerušení živnosti. To je možné provést na kterémkoliv živnostenském úřadu, nebo případně i elektronicky.

  Dále je nutné dát vědět i okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu.

  Před návštěvou Úřadu práce, si také musíte na OSSZ vyžádat potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a potvrzení o posledním vyměřovacím základu pro účely ÚP. Opět je to možné vyřídit osobně na „vaší“ pobočce OSSZ nebo i elektronicky.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď