Přechod z mateřské dovolené na Úřad práce

Otázka

Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu.

Tento měsíc mi končí rodičovská dovolená 3 r. Před tím jsem celou dobu pracovala v jedné firmě přes 10 let.

Jelikož nemáme školku pro dceru, budu muset ukončit pracovní poměr a jít na pracovní úřad

Chci se zeptat, z čeho se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Děkuji

Vyřešeno
, , , , Lucie 2 roky 1 Odpověď 1279 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Pokud po skončení rodičovské dovolené, nemáte pro dítě zajištěno místo ve školce, a nemáte ani jinou možnost hlídaní pro dítě, pak ale není nezbytně nutné ukončovat pracovní poměr.

  V takovém případě, máte možnost požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna.

  Je sice pravda, že zaměstnavatel nemá povinnost, poskytnout vám neplacené volno. Situace, kdy žena nemůže nastoupit zpět do zaměstnání po rodičovské, protože nemá školku či jiné hlídání pro dítě, je ale něco jiného.

  Nejvyšší soud již poměr dávno rozhodl, že pokud žena po skončení rodičovské dovolené nenastoupí zpět do zaměstnání, z důvodu že nemá zajištěnou péči o dítě, pak se nejedná o neomluvenou absenci a nemůže to být důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele.

  Viz rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 4411/2007 ze dne 10. 10. 2008:

  Nenastoupí-li zaměstnankyně po skončení další mateřské dovolené do práce jenom proto, že nemá možnost umístit dítě do předškolního zařízení (mateřské školy nebo speciální mateřské školy) a že nemůže zajistit řádnou péči o dítě ani jinak, zejména prostřednictvím jiné osoby, a vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohla nastoupit po skončení mateřské dovolené do práce z důležitých důvodů a že má proto nárok na poskytnutí pracovního volna. Její jednání proto nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností (porušení pracovní kázně) a nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru.

  Tj. po skončení rodičovské dovolené, by vám zaměstnavatel měl poskytnout neplacené volno, nebo omluvit vaši nepřítomnost v zaměstnání, z důvodu nutné péče o dítě.

  Neplacené volno po skončení rodičovské, ale nemusí být vždy vhodné. Během neplaceného volna nemáte nárok na žádný příjem, po skončení neplaceného volna vám zaměstnavatel nemusí držet místo, atd.

  Takže pochopitelně je možné i to, co zřejmě plánujete vy – tj. ukončení pracovního poměru. Co se týká případného nároku na podporu v nezaměstnanosti a jejího výpočtu, tak zde bude záležet na více faktorech.

  Po skončení rodičovské, může být pracovní poměr ukončen více způsoby:

  • Výpověď dá zaměstnavatel = pak máte nárok na odstupné (minimálně trojnásobek průměrného výdělku) + je zde výpovědní lhůta 2 měsíce (tj. celkem minimálně 5 platů)
  • Výpověď dáte vy = není nárok na odstupné, je zde výpovědní lhůta 2 měsíce (během kterých byste měla pracovat, nebo se musíte domluvit na jiné řešení)
  • Ukončení pracovního poměru dohodou = zaměstnání může být ukončeno ihned (záleží na dohodě), můžete si případně i domluvit nějaké dostupné (opět je to jen o dohodě)

  Po skončení zaměstnání, dále záleží i na tom, kdy půjdete na Úřad práce. Pokud to bude do 3 pracovních dní, pak doba evidence navazuje přímo na skončené zaměstnání a výpočet podpory se odvíjí od průměrného nebo pravděpodobného výdělku.

  Pokud byste šla na Úřad práce později, pak to může být bráno tak, že jste po skončení zaměstnání pečovala o dítě, a to pak může mít vliv na výpočet podpory.

  Pokud bude pracovní poměr ukončen výpovědí z vaší strany nebo dohodou, tak dále záleží na tom, jaký zde bude uveden důvod. Pokud je zaměstnání ukončeno výpovědí ze strany zaměstnance, nebo dohodou, bez uvedení vážného důvodu (paragraf 5, odstavec c, zákon o zaměstnanosti), pak se výše podpory může krátit.

  Pokud vám při ukončení zaměstnání vznikne nárok na odstupné (například trojnásobek průměrného výdělku), pak na Úřadu práce první 3 měsíce, nedostáváte podporu. Nárok na podporu se tím nekrátí (stále máte nárok na 5, 8 nebo 11 měsíců podpory), ale je odloženo vyplácení podpory, o stejný počet měsíců, za které náleží odstupné.

  Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti, se odvíjí od průměrného čistého výdělku. Průměrný výdělek se počítá na základě příjmu v posledním kalendářním čtvrtletí. Pokud by vám sem spadal plat, na který máte nárok během výpovědní doby, pak se podpora počítala z toho.

  Pokud po skončení rodičovské, neodpracujete alespoň 21 dní, pak se namísto průměrného výdělku použije pravděpodobný výdělek (paragraf 355 zákoníku práce).

  Pokud by po skončení zaměstnání, a dobou začátku evidence na Úřadu práce, byla nějaká delší pauza, pak se výpočet podpory může odvíjet od průměrné mzdy v ČR (a podpora je pak jen velmi nízká).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď