Potvrzení pro ÚP – výpočet mzdy pro podporu

Otázka

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak se bude postupovat při výpočtu průměrné mzdy pro úřad práce.

Od 15. 10. 2020 jsem byla nemocná až do konce roku 31. 12. 2021. K 31. 10. 2021 nebyla vyčerpána výpovědní doba k 31. 10. 2020. Proplacena tedy bude až leden 2022 – 16 dní.

Z jakého období bude probíhat výpočet pro potvrzení ÚP podpora?

Za červenec, srpen září 2020, nebo za srpen, září, říjen a doplatek leden 2022. Naposledy jsem pracovala 15. 10. 2020.

Děkuji

Vyřešeno
, Magda V. 2 roky 1 Odpověď 1477 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Podpora v nezaměstnanosti, se nepočítá na základě průměrné mzdy, ale na základě průměrného výdělku, což je něco jiného.

  Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti, je rozhodující průměrný čistý výdělek, z posledního ukončeného čtvrtletí, před skončením zaměstnání.

  Záleží tedy na tom, ke kterému dni, vám fakticky končí pracovní poměr, a kdy vám zaměstnavatel, bude vystavovat potvrzení pro Úřad práce.

  Pokud by byl váš pracovní poměr ukončen k 31. 12. 2021, pak se průměrný čistý měsíční výdělek, stanoví na základě 3 kalendářní čtvrtletí 2021 (červenec 2021 až září 2021).

  Postup výpočtu průměrného výdělku, je uveden v zákoníku práce, v paragrafech 351 až 362.

  Když to trochu zjednoduším, tak v rozhodném období (poslední ukončené kalendářní čtvrtletí), se spočítá váš příjem (hrubá mzda, včetně různých příplatků, jako např. za práci přesčas, naopak např. náhrada mzdy za nemoc či nemocenské dávky, by se do výpočtu nezahrnuly).

  Výsledný součet, se pak dělí počtem odpracovaných hodin (včetně práce přesčas) a výsledkem je průměrný hrubý hodinový výdělek.

  Tento průměrný hrubý hodinový výdělek se násobí týdenní pracovní dobou (například 40 hodin nebo 38,5 hodiny apod.). To celé se pak násobí koeficientem 4,348 (což je průměrný počet týdnů v měsíci).

  Výsledkem je průměrný hrubý měsíční výdělek, ze kterého se pak pro Úřad práce, běžným způsobem spočítá průměrný čistý výdělek (tj. odečte se sociální, zdravotní, daně, atd.).

  Pokud by vám do rozhodného období (červenec 2021 až září 2021), zasahovala pracovní neschopnost tak, že byste zde neměla odpracováno alespoň 21 dní, tak se namísto průměrného výdělku, použije pravděpodobný výdělek – viz paragraf 355:

  § 355

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Průměrný/pravděpodobný výdělek se od průměrné mzdy může lišit i v řádu několika stokorun či více za měsíc (záleží to na více faktorech).

  Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je také podstatné, zda vám při ukončení pracovního poměru, vzniká nárok na odstupné.

  Pokud by vám zaměstnavatel vyplatit odstupné, například ve výši 3 násobků průměrného měsíčního výdělku, tak následně první tři měsíce na Úřadu práce, nebude dostávat podporu v nezaměstnanosti.

  Celková doba, po kterou je nárok na podporu, se tím nezkracuje (stále máte nárok na 5, 8 nebo 11 měsíců, podle věku), jen je odloženo zahájení výplaty podpory o příslušný počet měsíců (za které náleží odstupné).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď