Porodné 2021 – co doložit, jsem na rodičovské a podnikám

Otázka

Dobrý den, ráda bych si zkusila zažádat o porodné na druhé dítě v roce 2021.

Termín porodu mám 13. 2. 2021. Manžel je zaměstnán, bere okolo 15 tisíc čistého, já jsem do konce měsíce ledna na rodičovské dovolené s první dcerou. Rodičovskou mám 7,5 tisíce + pracuji na živnost jako vedlejší činnost.

Co se dokládá při podnikání na vedlejší činnost při rodičovské a jaké formuláře vyplnit, případně kam poslat pro potvrzení?

U nás na úřadě mi nejsou z nějakého nepochopitelného důvodu schopny odpovědět.

Děkuji za radu.

Vyřešeno
, Jana P. 3 roky 1 Odpověď 334 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Na porodné na druhé dítě, můžete mít nárok, pokud průměrný čistý měsíční příjem rodiny, nebude v rozhodném období přesahovat 2,7 násobek životního minima.

  Životní minimum je v tomto případě, v roce 2021 částka 10 690 Kč. Nárok na porodné tedy můžete mít, pokud průměrný měsíční příjem nepřesáhne 28 863 Kč.

  Pokud se vám druhé dítě narodí v únoru 2021, pak se budou posuzovat příjmy za měsíce říjen až prosinec 2020.

  Mezi příjmy by se započítala především čistá výplata vašeho manžela, vaše rodičovská. Co se týká příjmů z podnikání (které máte jako vedlejší činnost), tak tam by se vám započítala 1/12 z příjmů, které máte v posledním daňovém přiznání (v tom, které jste podávala v roce 2020).

  Viz. paragraf 5, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb.:

  (4) Vykonává-li osoba podle svého prohlášení v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, započítává se jí jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu za každý měsíc

  a) jedna dvanáctina příjmů uvedených v daňovém přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, a to bez ohledu na to, kolik měsíců osoba ve zdaňovacím období samostatnou výdělečnou činnost vykonávala a zda tato činnost byla ve zdaňovacím období vykonávána jako činnost hlavní či vedlejší, nebo

  b) částka stanovená podle odstavce 5, jde-li o poplatníka v paušálním režimu, není-li dále stanoveno jinak

  Tj. k žádosti o porodné byste měla doložit potvrzení o výši čtvrtletního příjmu za vás i vašeho manžela. U vašeho manžela ho potvrdí zaměstnavatel. U vás si ho vyplníte sama, a doložíte k němu i poslední daňové přiznání.

  To, zda budete mít nárok na porodné, bude záležet na tom, jaké jsou vaše příjmy z podnikání, a jestli vám do rozhodného období (říjen – prosinec 2020), nespadaly i nějaké další příjmy, kromě zmíněné či mzdy manžela a vaší rodičovské.

  Žádost o porodné a všechny související formuláře najdete v aktuální podobě online, na webu MPSV zde. Formuláře můžete vyplnit a odeslat elektronicky (např. přes datovou schránku). Nebo vyplnit, vytisknout a poslat doporučeně poštou. Kontakty na Úřad práce jsou zde.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď