Podpora v nezaměstnanosti po zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Otázka

Dobrý den, jsem v zaměstnaneckém poměru ve zkušební době.

Vzhledem k tomu, že ve firmě nastaly změny a moje pracovní pozice se ruší, tak jsem byl informován o tom, že k poslednímu dni v měsíci mi bude zrušen pracovní poměr ve zkušební době zaměstnavatelem.

Jaká bude procentní výše mého příspěvku v nezaměstnanosti? Bude to první 2 měsíce 65%, další 2 měsíce 50% a potom 45% anebo hned od prvního měsíce 45%?

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, Libor L. 3 roky 1 Odpověď 1175 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Výše podpory v nezaměstnanosti, se odvíjí jednak od výše průměrného čistého měsíčního výdělku, v posledním ukončeném zaměstnání, v rozhodném období (zpravidla poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

  Záleží ale i na tom, kdo ukončil zaměstnání, a z jakého důvodu.

  Obecně platí, že pokud dá výpověď zaměstnavatel, nebo se jedná o zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, tak je nárok na „plnou“ podporu – tj. 65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce a 45% zbytek doby (1 až 6 měsíců, podle věku).

  To samé platí i pro případ, když je zaměstnání ukončeno dohodou, na základě důvodů, uvedených v paragrafu 52, Zákoník práce.

  Výjimkou by byla situace, že by s vámi zaměstnavatel ukončil zaměstnání, například z důvodu nějakého hrubého porušení pracovní kázně/pracovně právních předpisů. Pak nemusí být nárok na podporu v nezaměstnanosti vůbec.

  Pokud je ale zaměstnání ukončeno ze strany zaměstnance – výpovědí od zaměstnance, ukončením pracovního poměru ve zkušební době, ze strany zaměstnance, nebo případně dohodou, bez uvedení vážného důvodu, pak je podpora nižší, po celou dobu je to jen 45%.

  Vážné důvody, pro ukončení zaměstnání, jsou definovány v paragrafu 5c, zákona o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.).

  Je pravda, že při výpovědí od zaměstnance, nebo při zrušení pracovního poměru ve zkušební době, nemusí být uváděn žádný důvod (důvod pro výpověď, musí povinně uvádět jen zaměstnavatel, ten nemá možnost dát výpověď „bez důvodu“). Kvůli podpoře v nezaměstnanosti, je ale lepší vždy uvést nějaký relevantní důvod (ideálně ty, které jsou v paragrafu 5c).

  Pokud se u vás, ale jedná o zrušení pracovního poměru, ve zkušební době, ze strany zaměstnavatele, pak budete mít nárok na podporu v „plné“ výši (65% první dva měsíce, 50% další dva měsíce a 45% po zbytek doby.

  V případě zaměstnavatele, nemusí být u zrušení PP ve zkušební době uveden žádný důvod, na výši podpory to ale nemá vliv. Podstatné je to, že PP ukončil zaměstnavatel.

  Výše podpory v nezaměstnanosti, je definována v paragrafu 50, zákon o zaměstnanosti (zákon číslo 435/2004 Sb.):

  (3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď